Dossier

Q&A

Hernieuwde Q&A 2016 en de oude Q&A over de periode 2013 t/m 2015.

In de implementatiefase (tot eind 2015) zijn alle antwoorden op de vragen die gesteld zijn m.b.t. het declareren van verzekerde zorg IZB en TBC verzameld in het document 'Q&A'. Met het afronden van de implementatiefase is de Q&A per 2016 hernieuwd, deze heeft in mei 2019 een update gekregen.

Vragen kun je sturen aan dwattel@ggdghor.nl en/of lrust@ggdghor.nl.

HomeThema'sProfessionals