Overzicht wet & regelgeving

Zorgverzekeringswet (ZVW)

Zorgverzekeringswet (ZVW), houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking.

-
769

Wet marktordening gezondheidszorg (WMG)

Wet marktordening gezondheidszorg, houdende regels inzake marktordening, doelmatigheid en beheerste kostenontwikkeling op het gebied van de gezondheidszorg.

-
681