Publicatie

Notitie Gezondheid vluchtelingen in gemeenten-preventie centraal

De hoge instroom asielzoekers leidt tot een toename van vluchtelingen in de gemeenten. Om de gezondheid van deze vluchtelingen te bevorderen en aandacht te vragen voor preventie heeft GGD GHOR Nederland de notitie ‘De gezondheid van vluchtelingen in gemeenten: preventie centraal’ geschreven.

Details

Geplaatst op: 11 februari 2016
Geplaatst door:
Jaar van uitgave: 2016
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Vertrouwensarts

Heel fijn dat er steeds meer informatie verschijnt over de opvang en zorg voor vluchtelingen.

Nu Veilig Thuis ook in deze regio (GGD RDOG Hollands Midden) ondergebracht is bij de GGD, zou er ook meer aandacht moeten zijn voor deze functie van de GGD in het locale/regionale domein. Helaas zie ik dat nog weinig en zeker wat betreft het vluchtelingenbeleid zoals dat geformuleerd is voor de GGD-en. Er is aandacht voor preventie en gezondheidsbevordering, aansluiting bij de reguliere gezondheidszorg, infectieziekten. Allemaal terechte issues, maar ik mis hierin aandacht voor de groep bij wie het helemaal niet goed gaat en kinderen in de knel komen.
Het ontbreekt in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld voor vluchtelingengezinnen aan goede signalering, gerichte aanpak en juiste hulpverlening.
Uit ervaring weten we inmiddels hoe extreem gecompliceerd het is om onderzoek te doen en hulp te bieden als er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld in vluchtelingengezinnen. En het wordt nog eens complexer door de ingewikkelde en soms tegengestelde regelgeving in Jeugd- en Vreemdelingenwet.
Dus wil ik er voor pleiten dat er ook voor de 'Veilig Thuis poot' van GGD-en beleid ontwikkeld wordt en gekeken wordt wat de consequenties zijn voor de uitvoeringspraktijk van Veilig Thuis.