Overzicht publicaties

Open Training GHB en contact maken met mensen die gebruiken

Krijg je in je werk te maken met mensen die GHB gebruiken? Vind je het lastig om in contact te zijn met je clienten die drugs gebruiken? Mainline biedt 22 maart een workshop over GHB, en over contact

-
537

Sociaal uitgesloten in de grote stad

De AcWP G4-USER heeft onderzoek gedaan naar sociaal uitgesloten burgers in de G4. De sociale wijkteams lijken bij uitstek geschikt voor ondersteuning van deze groep.

-
833

Gemeenten moeten investeren in gezondheid vluchtelingen (column Simone Goosen in Binnenlands Bestuur)

Gemeenten, rijk en verzekeraars moeten meer investeren in de gezondheid van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Daarvoor pleit Simone Goosen in haar column in Binnenlands Bestuur.

-
3006

GIZ-Methodiek, Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften Methodiek

Het algemene doel van de GIZ systematiek is professionals van basis-, eerstelijns- en tweedelijns voorzieningen in staat te stellen in dialoog met een ouder of jongeren de zorgbehoefte in te schatten.

-
2664