Overzicht publicaties

Vademecum Zoönosen 2014

Voor de bestrijding van ziekten die van dier op mens kunnen overgaan (zoönosen) is continu aandacht nodig van medische en veterinaire professionals. Het vernieuwde vademecum Zoönosen 2014 verschenen.

-
876

Beoordelingskader Gezondheid en Milieu Intensieve veehouderijg

Beoordelingskader Gezondheid en Milieu Intensieve veehouderij.

-
2946

Kabinetsstandpunt omvang intensieve veehouderij

Brief kabinetsstandpunt inzake omvang intensieve veehouderij en schaalgrootte.

-
817

Gezondheidsraadadvies Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen

Het is niet bekend tot welke afstand omwonenden van veehouderijen verhoogde gezondheidsrisico’s lopen. Daarom is er niet op wetenschappelijke gronden één landelijke ‘veilige’...

-
2016

Reactie GGD Nederland op Gezondheidsraadadvies over risico's veehouderijen

Gezondheidsraadadvies biedt geen nieuwe inzichten, wel aanknopingspunten Standpunt GGD Nederland: Beleidsmatig en politiek is een heldere en eenduidige landelijke visie nodig voor het...

-
3003

Protocol Regionale Samenwerking Zoönosen en Voedselinfecties

Dit samenwerkingsprotocol geeft invulling aan de wens van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), de Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en), het Centrum...

-
1513

Inhoudelijk reactie GGD Nederland rapport Q-koorts ombudsman

GGD Nederland heeft ten behoeve van het Algemeen Overleg over dierziekten afgelopen donderdag haar inhoudelijke reactie op het Q-koorts-rapport van de Nationale Ombudsman aan de leden van de...

-
763

Samenwerkingsprotocol Zoonosen ondertekend

Op 7 juni 2012 ondertekenden GGD Nederland, RIVM, NVWA en GD een samenwerkingsconvenant voor het naleven van het samenwerkingsprotocol. Dit samenwerkingsprotocol geeft invulling aan de wens van...

-
1308

Speel met je team de 'One health game'; multidisciplinaire samenwerking bij uitbraak zoonose

One health game is een interactief spel dat draait om crisismanagement en wel toegespitst op een zoönose. De game gaat over uitbraakmanagement. Belangrijk daarbij is dat humane en veterinaire...

-
3175

Samenwerkingsprotocol Q-koorts GGD - nVWA

De directies van GGD Nederland en nVWA hebben de opdracht gegeven om te komen tot een samenwerkingsprotocol Q-koorts tussen GGD en nVWA. Opzet is om te komen tot samenwerkingsafspraken...

-
1072