Vacature

Expert Crisiscommunicatie

Organisatie: GGD Fryslân
Uiterste reactiedatum: 17 december 2017

VACATURE

Bij crises en incidenten komt naast de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en geneeskundige dienst) ook de gemeente in actie. Burgers verwachten van de gemeente bevestiging of ontkenning van wat er aan de hand is. Gemeenten scannen hiervoor de social media en traditionele media, kijken welke vragen mensen hebben en geven daar antwoord op via diezelfde kanalen. Daarnaast zorgt de gemeente voor de eerste opvang, bijvoorbeeld in het dorpscafé om de hoek, vlakbij de locatie van het incident. Hier zoeken mensen elkaar op, delen emoties en steunen elkaar. Burgers verwachten ook van de overheid duidelijkheid over wat er precies gebeurd is, wat de oorzaak is en dat zij zorg draagt voor herstel van de situatie. Herstel van gebouwen, wegen, groen en milieuverontreiniging. Maar bijvoorbeeld ook emotioneel herstel, de zogenaamde publieke rouwverwerking (herdenkingsdiensten, stille tochten) of bij kleine incidenten bewonersbijeenkomsten. De gemeente heeft dus een belangrijke rol tijdens, maar vooral ook na een incident.

Bij grotere incidenten kunnen gemeenten deze taken niet alleen uitvoeren. Daarom werken zij sinds 2011 intensief samen. Er zijn in Fryslân acht expertteams die bij een incident de getroffen gemeente komen helpen met deze taken. Veiligheidsregio Fryslân zorgt ervoor dat de teams gevuld zijn en blijven en regelt de opleiding, training en oefening van zowel de experts als de overige sleutelfunctionarissen.

Om het expertteam communicatie op sterkte te houden, zijn wij op zoek naar een:

Expert Crisiscommunicatie (nevenfunctie)

Functie-inhoud

De ‘expert crisiscommunicatie’ kan ingezet worden voor drie communicatiefuncties. Het gaat hier om een neventaak, die je tijdens je reguliere baan uitvoert. Een keer in de 6 weken ben je 24/7 oproepbaar (piket). Hierbij dien je binnen een bepaalde tijd aanwezig te zijn (dit varieert tussen de 30 en 90 minuten, en is afhankelijk van het soort functie) in de incidentgemeente of in het Regionaal Crisiscentrum (RCC) in Drachten. Daarnaast maak je voor 0,05 fte (9 à 10 werkdagen op jaarbasis) tijd vrij voor:

-    opleidingen, trainingen en oefeningen;

-    het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de expertfunctie en het onderliggende werkproces;

-    het overdragen van kennis aan andere crisisfunctionarissen;

-    daadwerkelijke inzet bij incidenten of crises.

Functiebeschrijving

Als ‘expert crisiscommunicatie’ lever je een bijdrage aan het crisiscommunicatieproces van de gemeente. Het uitgangspunt hierbij is dat burgers worden voorzien in hun maatschappelijke informatiebehoefte. Dit doe je door je te focussen op: informatievoorziening, schadebeperking en betekenisgeving. Je geeft met andere woorden antwoord op vragen als: Wat is er aan de hand? Wat moet ik doen? Hoe word ik geïnformeerd? De ‘expert crisiscommunicatie’ kan invulling geven aan drie verschillende functies: Hoofd Taakorganisatie (HTO) Communicatie, communicatieadviseur in het Regionaal Operationeel Team (ROT) en communicatieadviseur in het Beleidsteam (BT). Bij de eerste functie geef je leiding aan het crisiscommunicatieproces binnen de incidentgemeente. Hierbij stuur je het communicatieteam aan (bestaande uit persvoorlichters, publiekvoorlichters, webredacteuren en omgevingsanalisten) en ben je aanspreekpunt voor de Leider Team Bevolkingszorg. Als communicatieadviseur in het ROT let je op wat voor implicaties de maatregelen van het ROT hebben op het communicatieproces. Het ROT richt zich vooral op het effectgebied. Worden er functionarissen ingezet met witte pakken om asbest op te ruimen? Dan is het jouw taak om te signaleren dat hier m.b.v. communicatie aandacht aan besteed moet worden. De communicatieadviseur in het BT ondersteunt vooral de burgemeester. Denk hierbij aan de begeleiding bij een pers- en/of bewonersbijeenkomst. Hierbij heeft de burgemeester een belangrijke rol als burgervader.

Functie-eisen

 • Je beschikt over hbo- of wo-niveau
 • Kennis van en ervaring met een politiek/bestuurlijke omgeving is vereist
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met leidinggeven en/of het aansturen van complexe processen
 • Affiniteit met (crisis)communicatie
 • Toestemming van de hoofdwerkgever om de functie te mogen uitvoeren

Belangrijkste competenties

 • Politiek bestuurlijk inzicht
 • Leiderschap
 • Stressbestendig
 • Resultaatgericht
 • Samenwerken
 • Analytisch
 • Communicatief

Ons aanbod

Je maakt deel uit van een expertteam communicatie, waarbij je 6-wekelijks piket draait (uitgerust met pager). Je ontvangt hiervoor een piketvergoeding via je hoofdwerkgever.

Standplaats

Je wordt ingezet in de gemeente waar het incident plaatsvindt of in het RCC te Drachten.

Bijzonderheden

Een assessment maakt deel uit van de selectie. Na de selectie volgt een opleidings- en oefentraject.

Om deel uit te kunnen maken van het expertteam communicatie is het vereist dat je werkzaam bent bij een Friese gemeente of een andere (overheids)organisatie die samenwerkt met de veiligheidsregio.

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie over deze nevenfunctie kun je contact opnemen met Saskia van den Broek (hoofd afdeling Crisisbeheersing, T: 088 22 99 111). Een uitgebreide omschrijving van de drie verschillende communicatiefuncties vind je in de bijlage. De functie van expert communicatie is vacant vanaf 1 januari 2018. Sollicitatiebrieven met cv kunnen tot en met 17 december gemaild worden naar vacatures@vrfryslan.nl onder vermelding van vacaturenummer 201791.


Wil je meer weten over Veiligheidsregio Fryslân? Ga dan naar www.veiligheidsregiofryslan.nl. Of bekijk onze animatie via www.veiligheidsregiofryslan.nl/3480/animatie-wat-doet-de-vrf/.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

132
Functie(s): Medewerker P&O
Organisatie: GGD Fryslân