Vacature

Trajectbegeleider Nazorg ex-gedetineerden Haarlem

Organisatie: GGD Kennemerland
Uiterste reactiedatum: 2 maart 2018

In 2017 heeft de gemeente Haarlem een plan van aanpak opgesteld om haar nazorgbeleid verder te verbeteren. Met het verbeterde nazorgbeleid wil de gemeente dat meer ex-gedetineerde Haarlemmers met – soms complexe - problemen een beter toekomstperspectief krijgen en dat de kans op recidive wordt teruggedrongen.

Onderdeel van het plan van aanpak is een pilot waarin Haarlemse ex-gedetineerden individuele ondersteuning wordt geboden bij de knelpunten die zij ervaren bij terugkeer uit detentie naar de gemeente Haarlem. Vanuit dat kader worden trajectbegeleiders ex-gedetineerden aangetrokken die praktische `hands on’ begeleiding bieden – in eerste instantie voor de duur van 1 jaar voor 24-32 uur per week (standplaats Haarlem). De trajectbegeleiders worden ondergebracht bij het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden.

252
Functie(s): Medewerker P&O
Organisatie: GGD Kennemerland