Vacature

Procescoördinator Meldpunt Zorg en Overlast / OGGZ

Organisatie: Bureau GHOR Zuid Holland Zuid
Uiterste reactiedatum: 25 maart 2018

Ben jij de inhoudelijk gedreven procescoördinator die op een zakelijke en professionele manier bezig wil zijn met de procescoördinatie van de hulpverlening aan kwetsbare groepen in het kader van de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) in de regio Zuid-Holland Zuid, dan zoeken wij jou!


Wat ga je bij ons doen?
• De procescoördinator heeft regie en verzorgt de procescoördinatie van meldingen binnen het meldpunt zorg en overlast.
• Neemt meldingen aan, registreert, verzorgt dossiervorming en maakt een 1e analyse. Adviseert zo nodig. Zet enkelvoudige problematieken direct door naar een hulpverlener.
• Weegt en kwalificeert de meldingen met meervoudige problematiek. Bespreekt complexe gevallen en het werkoverleg waarin deze worden toegedeeld aan een procescoördinator.
• Behandelt toegewezen meldingen met meervoudige problematiek. Draagt zorg voor toeleiding naar een lokale zorgaanbieder, ketenpartner of doet dat via het lokale zorgnetwerk. Zet eventueel het instrument bemoeizorg in.
• Voert regie over het proces en monitort de voortgang. Signaleert problematiek, maakt deze bespreekbaar en verwijst zo nodig door of bemiddelt in overleg met een ketenpartner. Adviseert over te nemen maatregelen. Initieert interventies. Schaalt zo nodig op naar de Coördinator.
• Monitort meldingen die door de ketenpartner zijn afgesloten voor een bepaalde periode en sluit daarna de melding af.
• Evalueert periodiek.
• Stelt rapportages op en genereert beleidsinformatie.
• Legt en onderhoudt, zowel formele als informele, contacten met diverse personen en instanties.
• Verricht overige werkzaamheden passend binnen de doelstellingen van de organisatie waar onder bekleden van functies bij opgeschaalde zorg.

Wat breng jij mee?
• HBO werk- en denkniveau;
• Vijf jaar relevante werkervaring;
• Ervaring of kennis opgedaan bij GGZ, bemoeizorg, maatschappelijk werk of OGGZ;
• Vaardigheid in het voeren van regie en monitoren van het proces;
• Gedegen kennis van de sociale kaart;
• Beschikbaar voor werken op vrijdagen;
• In bezit van rijbewijs B.

Clustercompetenties regie, onderzoek en advies:
Vakbekwaam handelen, Ontwikkelingsgerichtheid en Samenwerkingsgerichtheid

Waar kom jij te werken?
De Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ voert namens 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid de wettelijke taken uit op het gebied van publieke gezondheid, maatschappelijke zorg/OGGZ, jeugdgezondheidszorg en leerplicht/voortijdig schoolverlaten. De organisatie kent vier clusters: cluster dienstverlening, cluster Veilig Thuis, cluster bedrijfsvoering en cluster regie, onderzoek en advies.

Het cluster regie, onderzoek en advies voert programma's uit in het kader van publieke gezondheid (gezondheidsbevordering), maatschappelijke zorg/OGGZ, jeugdgezondheidszorg en leerplicht voortijdig schoolverlaten. Dat doen we voor de samenwerkende gemeenten in de regio Zuid Holland Zuid met daarbinnen de sub-regio's Hoeksche Waard, Drechtsteden en Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.
Er wordt gewerkt vanuit de standplaats Dordrecht, maar ook op locatie bij gemeenten.

Wat bieden wij jou?
Een boeiende baan midden in de maatschappij. Met ontwikkelmogelijkheden binnen het werkveld in de setting van de samenwerkende overheidswerkgevers binnen de Drechtsteden, Hoeksche Waard en Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

Wij bieden een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring van maximaal €4.225,- bruto per maand (schaal 10) op basis van een 36-urige werkweek.

De GGD kent uitstekende arbeidsvoorwaarden op het gebied van reiskosten, flexibele werktijden, verlofregelingen en studiefaciliteiten. Daarnaast beschik je als medewerker over een Individueel Keuze Budget van 16,8% van je bruto jaarsalaris. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen of er vakantie uren van te kopen.

Solliciteren of nog meer weten?
Je kunt direct solliciteren via www.werkenbijdrechtsteden.nl . Als je meer wilt weten over deze functie neem dan contact op met Paul van Hattem, Manager Publieke Gezondheid, telefoonnummer: 078-770 3394.

Aantal uur per week: 36 uur
Standplaats Dordrecht
Vacaturenummer: 47042
Reageer voor: 26  maart 2018

Een assessment behoort tot de mogelijkheden.

346
Functie: Adviseur Werving & Selectie
Organisatie: Servicecentrum Drechtsteden