Vacature

Teamleider Reizigerszorg en Hygiëne

Organisatie: GGD Rotterdam-Rijnmond
Uiterste reactiedatum: 8 mei 2019

Jouw functie

Als teamleider geef je leiding aan op inhoud gespecialiseerde professionals van het team Reizigerszorg en Hygiëne. De overstijgende taken van het team zijn ook bij jou belegd.
Je geeft, samen met de teammanager, leiding aan de ontwikkelopgave van het team om de werkprocessen efficiënt in te richten. Je stuurt medewerkers aan, uitgezonderd de artsen. De artsen worden door de teammanager aangestuurd. Het team Infectieziektebestrijding bestaat uit onder andere artsen, verpleegkundigen, doktersassistenten, technisch hygiënisten, een deskundige infectiepreventie en scheepsinspecteurs, planners en administratief medewerkers.

Kerntaken en verantwoordelijkheden

 • Je draagt samen met de teammanager en teamleiders zorg voor het integrale management van het team.
 • Je geeft hiërarchisch leiding aan de reizigersverpleegkundigen, doktersassistenten, planners, scheepsinspecteurs en technisch hygiënisten en geeft uitvoering aan het personeelsbeleid.
 • Je draagt actief bij aan lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van reizigerszorg en hygiënebeleid, brengt deze in bij overleggen en adviseert hierover.
 • Je vertegenwoordigt het team/de GGD/de regio bij netwerken ten behoeve van kennis uitwisseling en koersbepaling.
 • Je bouwt en onderhoudt een netwerk met relevante partijen in de zorg en de reiswereld, ten behoeve van (financiële) afstemming en samenwerkingsovereenkomsten.
 • Je ondersteunt de teammanager bij het opstellen en onderhouden van het kwaliteitssysteem van het team.
 • Je onderhoudt contact over procesmatige, organisatorische en financiële zaken met ketenpartners en landelijke organisaties.

 

Essentiële opgaven

 • Als teamleider reizigerszorg heb je de volgende opgaven:
 • In samenwerking met de teammanager en teamleiders de verbinding infectieziekten, hygiëne, reizigers, maar ook milieukunde uitbouwen.
 • Samen met de teammanager heldere doelstellingen formuleren vanuit de Toekomstvisie Publieke Gezondheid 2019-2022, deze zichtbaar maken in het jaarplan en in de gesprekscyclus, en de uitvoering mogelijk maken.
 • Bijdragen aan zowel regionaal als landelijk innovatieve projecten en producten van het team.
 • Zorgen dat reizigerszorg en technische hygiënezorg bij de GGD RR toonaangevend blijft.
 • Het zodanig opzetten van het product Reizigerszorg en hygiëne dat er evenwicht is tussen kostendekkend zijn aan de ene kant, en kwaliteit aan de andere kant. Hierbij initieert de teamleider PR activiteiten, zowel voor het brede publiek als doelgroepgericht.
 • Zoekt verbinding met GGD-en in de regio.

 

Jouw profiel

De teamleider die wij zoeken heeft een HBO/WO werk- en denkniveau. Bij voorkeur beschik je over:

 • Minimaal 2 jaar ervaring op het vakgebied is een pré
 • 2 tot 3 jaar leidinggevende ervaring
 • Aanvullende cursussen gericht op management en/of ontwikkeling, zoals coaching
 • Ervaring met het werken met professionals.

 

Je bent communicatief, kunt verbinden, bouwen en treedt op als regisseur over het teamresultaat. Je bent in staat het team mee te nemen in de veranderingen en ontwikkelingen en een verbinding te leggen tussen de verschillende teams en disciplines, zowel binnen het team als binnen de afdeling. Je geeft de medewerkers vertrouwen door ze waar mogelijk eigen verantwoordelijkheden en autonomie toe te kennen. Je stuurt op processen en niet op de inhoud. Je bent erop gericht die actie te kiezen die binnen de gegeven situatie het meest effectief zal zijn. Je kunt anticiperen op kansen en bedreigingen vanuit de markt en kunt deze vertalen naar een evenwichtig en kostendekkend product.

 

Ons aanbod

We bieden je een zeer interessante functie met vele uitdagingen in een dynamisch werkveld. Afhankelijk van je leeftijd, opleiding en ervaring bedraagt je salaris maximaal € 4.859,- (schaal 11) bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek.

 

De afdeling
Infectieziektebestrijding is één van de wettelijke basistaken van de GGD. Volgens de Wet publieke gezondheid voert het team Infectieziektebestrijding de onderstaande taken uit. Deze taken worden uitgevoerd voor alle gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond. Het team is opgedeeld in een tweetal uitvoeringsteams te weten Reizigerszorg & Hygiëne en Infectieziekten, die ieder door een teamleider worden aangestuurd. Op dit moment vindt een organisatorische heroriëntatie plaats over de positionering van de technisch hygiënische taken binnen het team Infectieziektebestrijding.
 
Uitdagingen voor team Reizigerszorg & hygiëne: 

 • Vormgeven van de verbinding en de kennisdeling met het team Infectieziekten.
 • Meer continuïteit en/of minder verloop van de scheepsinspecteurs
 • Toename van het aantal reizigers in de regio Rijnmond dat de spreekuren aandoet.
 • Een meerjaren kostendekkend perspectief voor de reizigerszorg. 

 

De organisatie

De missie om mensen te faciliteren naar vermogen mee te doen in stad en regio vraagt van de afdeling Publieke Gezondheid dat zij de gezondheid bewaakt en bevordert van alle inwoners van de regio Rotterdam-Rijnmond. We staan voor een gezonde leefomgeving met een hoge hygiënische standaard, en voor de bestrijding van infectieziekten. In samenwerking met de zorg werken we aan het voorkomen van outbreaks en migratie van (resistente) infectieziekten. De afdeling verleent advies en steun aan het gemeentelijke beleid op het gebied van gezondheidsbescherming.
 
De klanten en partners van de afdeling Publieke Gezondheid zijn divers en lopen uiteen van zorginstellingen in de regio, andere GGD’en, veiligheidsregio’s en milieudiensten in de provincie Zuid-Holland, rijksoverheden met hun uitvoeringsinstanties, tot marktpartijen. Voor alle burgers in onze regio zijn wij bereikbaar.
Medewerkers van de afdeling werken samen met afdelingen van het concern, zoals van de clusters Maatschappelijk Ontwikkeling, Stadsontwikkeling en Stadsbeheer, en van directie Veilig (prostitutiebeleid), en Bestuurs- en Concernondersteuning (OBI, rond onderzoek).

 

Heb je interesse?

Heb je vragen die betrekking hebben op de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met Michael Lange, Recruiter, te bereiken via tel 06-18191977.
Wil je meer inhoudelijke informatie over de functie, neem dan contact op met Aat Kortleven, teammanager IZB, te bereiken via secretariaat IZB tel. 010-4339739

 

Solliciteren kan via de volgende link:

https://www.werkenvoorrotterdam.nl/vacatures/teamleider-reizigerszorg-en-hygiene-1602

 

NB Herplaatsingskandidaten van de gemeente Rotterdam hebben bij gebleken geschiktheid voorrang op andere interne of externe sollicitanten, ongeacht in welke fase van de procedure zij solliciteren. Bij gelijke geschiktheid krijgt een interne kandidaat de voorkeur boven een externe kandidaat. 
 
Werken bij de gemeente Rotterdam vereist een verklaring omtrent gedrag. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 
De gemeente Rotterdam is lid van het Rotterdams Platform tegen Arbeidsdiscriminatie. Samen met andere Rotterdamse organisaties maken wij ons sterk voor gelijke kansen en tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. 

214
Organisatie: GGD Rotterdam-Rijnmond
Functie: Corporate Recruiter