Vacature

Procesregisseur GGD

Organisatie: Dienst Gezondheid & Jeugd zhz
Uiterste reactiedatum: 8 juni 2019
Het meldpunt Zorg & Overlast is het middelpunt van onze afdeling. Alle meldingen over overlast, zorgelijke situaties of adviesvragen, komen binnen via dit meldpunt. Iedere procesregisseur neemt deel aan het meldpunt en is, samen met het team, verantwoordelijk voor de kwalitatieve afhandeling van deze meldingen of adviesvragen. Als procesregisseur weeg je iedere melding af op risico's en je besluit welke vervolgtraject moet worden ingezet. Het is belangrijk dat je inhoudelijk afwegingen kunt maken om te komen tot een professioneel oordeel. Naast deelname aan het meldpunt ben je als procesregisseur ook verantwoordelijk voor een specifiek deelgebied of taakstelling. Binnen de afdeling zorgregie OGGZ geven we uitvoering aan diverse vormen van dienstverlening. Afhankelijk van jouw competenties geef jij uitvoering aan een van deze specifieke taken: • Procesregie t.b.v. het lokale zorgnetwerk in een van de gemeenten in de regio Zuid Holland Zuid. • Procesconsultatie (in samenwerking met sociale wijkteams) bij een of meerdere gemeenten in de regio Zuid Holland Zuid • Opstellen en uitvoeren van procesregie t.a.v. preventieve wooncontracten Als procesregisseur werk je nauw samen met de gemeente en adviseer je daar waar nodig de beleidsadviseur van de desbetreffende gemeente over de maatregelen die nodig zijn binnen jouw taakstelling of deelgebied.
308

Bijlagen