Vacature

medewerker Crisisinterventieteam

Organisatie: GGD Hollands Midden
Uiterste reactiedatum: 27 september 2019

De sector Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis bestaat uit het Meldpunt Zorg en Overlast, Basiszorg Kwetsbare Kinderen (BKK), Crisis Interventie Team, Jeugd Preventie Team en Veilig Thuis. Bij de sector werken ruim 160 mensen. De medewerkers van het Crisis interventie team (CIT) werken vanuit Gouda en Leiden. Deze medewerkers geven vorm aan een crisisinterventie waarbij met betrokkenen een inschatting wordt gemaakt van de veiligheid. Het CIT richt zich met name op de veiligheid van minderjarigen. Gedurende de interventie wordt samen met betrokkenen een plan van aanpak gemaakt om verdere escalaties te voorkomen. Duidelijke kenmerken van het CIT zijn kortdurend, intensief en directief.

In verband met een uitbreiding van het team in Leiden is er een vacature voor een Medewerker Crisisinterventieteam Voor 36 uur per week

 

Werkzaamheden

 • Verrichten van crisisinterventies in gezinnen
 • Beoordelen van de veiligheid van de betrokken jeugdigen
 • Geven van adviezen aan dan wel ondersteunen van partners bij crisissen
 • Plan van aanpak maken
 • Beoordelen van de eventuele noodzaak tot het nemen van een beschermende maatregel
 • Doen van verzoeken tot onderzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming
 • Vormgeven aan het veilig stellen van kinderen middels het plaatsen van kinderen
 • Deelname aan de bereikbaarheidsdienst na kantoortijden
 • Overdragen van informatie aan betrokken partners
 • Onderhouden van contacten met professionele partners

We zoeken kandidaten die voldoen aan het volgende profiel.

 • een relevante HBO-opleiding en ruime ervaring als maatschappelijk werker
 • SKJ registratie
 • gedegen kennis van de jeugdzorg
 • Bekend met dwang- en drangvarianten jeugdhulpverlening en de processen tot opschalen daar naartoe.
 • brede maatschappelijke oriëntatie
 • vaardigheden om te bemiddelen bij eventuele conflicten
 • in staat om over de grenzen van de jeugd- en volwassenenzorg heen te kijken
 • beschikken over de volgende competenties: klantgericht, kwaliteitsgericht, resultaatgericht, sensitiviteit, doelgericht, overtuigingskracht, flexibiliteit en stressbestendigheid
 • goede schriftelijke- en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • ervaring met digitale gegevens verwerking
 • kennis van de sociale kaart Holland Rijnland
 • in het bezit van een rijbewijs en bij voorkeur heb je de beschikking over een eigen auto

Wij bieden….. Voor kandidaten met ervaring in een vergelijkbare functie geldt een salaris van minimaal € 2.591,-- (aanloopschaal 9) en maximaal € 4.225,-- (functionele schaal 10) bruto per maand bij een volledig dienstverband van 36 uur per week, exclusief 17,05% individueel keuzebudget.

Wil je reageren?

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Roland van den Berg, manager maatschappelijke Zorg en veilig Thuis, 088-3084951.

Je schriftelijke sollicitatie kun je onder vermelding van vacaturenummer 059 sturen naar: vacatures@rdoghm.nl . Vanwege is de vakantieperiode is de reactietermijn verlengd tot 27 september 2019.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern verspreid. Bij gelijke geschiktheid wordt voorrang gegeven aan de interne kandidaat.

Aquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Als je bij ons solliciteert gaan wij uiteraard zorgvuldig om met de gegevens die je aan ons verstrekt. Wil je hier meer over weten, klik dan op deze link https://www.ggdhm.nl/artikelen/item/over-de-ggd/privacy voor onze privacyverklaring.

377

Bijlagen