Vacature

Coördinator Preventie en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Organisatie: GGD Hollands Midden
Uiterste reactiedatum: 17 september 2019

 

 

Voor het CJG Gouda zoeken wij op korte termijn t/m december 2020 een :

 

Coördinator Preventie en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

20 uur per week 

 

Het CJG is een samenwerkingsverband van organisaties die werken met kinderen, jongeren en ouders of verzorgers. Daarbij kun je denken aan jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, sociaal werkers (o.a. gespecialiseerd op het gebied van psychische problemen, lichamelijke en verstandelijke beperkingen) en pedagogen. Het CJG bundelt krachten en kennis om mensen te ondersteunen en adviseren.

 

Iedereen, ongeacht achtergrond, kan terecht bij het CJG. Naast advies, tips en kortdurende begeleiding organiseert het CJG geregeld themabijeenkomsten en cursussen voor ouders, verzorgers, jeugdigen en professionals.

 

De coördinator

De coördinator heeft een verbindende en een (aan)sturende rol. De coördinator brengt initiatieven en partijen samen. Hij/zij initieert  waar nodig nieuwe activiteiten en verbindingen ten behoeve van de preventieve ondersteuning van jeugd en gezin. Centraal hierbij staan het bevorderen van de ‘pedagogische civil society’, het versterken van de eigen kracht en de inzet van (collectieve) preventieve ondersteuning door diverse professionals.

 

Taken van de coördinator

 • Stimuleren en ondersteunen van initiatieven die laagdrempelige en/of preventieve ondersteuning aan ouders en jongeren versterken; hierbij de wijkgerichte samenwerking stimuleren. Werken op basis van gesignaleerde vragen/behoeften.
 • Stimuleren van de ‘pedagogische civil society’, samen met betrokken partijen en bewoners in de wijken.
 • Het volgen en analyseren van voortgang, ontwikkeling en knelpunten in aanbod of werkwijze en deze met de partners bespreken.
 • Samen met gemeente Gouda, vanuit nieuwe visie op preventie, bijdragen aan de doorontwikkeling van het CJG.
 • Samen met betrokken partijen zorgdragen voor een afgestemd aanbod m.b.t. cursussen en themabijeenkomsten.
 • Stimuleren van de samenwerking/verbinding met partijen in het preventieve veld, onderwijs-, welzijns- en hulpverleningsveld.
 • Organisatie CJG-activiteiten.
 • Versterken van de (digitale) informatie voorziening aan ouders en jongeren in samenwerking met de communicatiemedewerkster en lokale website redacteur.

  I.s.m. de communicatiemedewerker en lokale website redacteur zorgdragen voor interne en externe profilering van het CJG.

  I.s.m. de frontofficemedewerkers van het CJG activiteiten / bijeenkomsten organiseren voor kwetsbare doelgroepen.


   

Competenties

 • Is deskundig op het brede gebied van jeugd en gezin.
 • Heeft affiniteit met/een visie op het versterken van de ‘pedagogische civil society’ en is in staat anderen hierin te enthousiasmeren en activeren.
 • Is communicatief vaardig in besprekingen met verschillende doelgroepen/op diverse niveaus.
 • Kan schakelen tussen beleid en uitvoering.
 • Beschikt over coördinerende en organiserende vaardigheden.
 • Kan de kwaliteit van het CJG bewaken en verbeteren.
 • Kan behaalde resultaten, maar ook knelpunten rapporteren, analyseren en verantwoorden.
 • Kan omgaan met diverse belangen van partijen en hen verbinden.
 • Kan reflecteren op eigen functioneren.
 • Heeft een proactieve houding.
 • Is klantgericht, organisatiebewust en resultaatgericht.
 • Heeft een relevante opleiding genoten op minimaal HBO-niveau.
 • Bekendheid met het netwerk in Gouda is een pre.

 

 

Wat bieden wij je?

Het betreft een tijdelijke functie t/m december 2020.

 

Afhankelijk van leeftijd en ervaring is het minimumsalaris € 2.591,-- (aanloopschaal 09), en kan maximaal € 4.225,-- (functieschaal 10) bereikt worden. Hierbij is sprake van een bruto maandsalaris, bij een volledig dienstverband van 36 uur per week, exclusief 17,05% individueel keuzebudget.

 

De RDOG Hollands Midden volgt de rechtspositie van de CAR/UWO (sector gemeenten) en beschikt over goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

 

 

Wil jij onze nieuwe collega worden?

E-mail dan je motivatiebrief en je CV vóór 8 september 2019 onder vermelding van vacaturenummer 070 naar vacatures@rdoghm.nl.

 

De gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdagmiddag 17 september 2019.

 

Heb je vragen over de inhoud van de vacature, neem dan contact op met Carolina Honig (tot 9 augustus), manager Publieke Zorg voor de Jeugd, tel. 088-3084405 of e-mail chonig@ggdhm.nl of vanaf 26 augustus met Marlies Koffeman, coördinator CJG, tel. 088-3084073 of e-mail mkoffeman@ggdhm.nl

Bedankt voor je interesse!

 

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern verspreid. Bij gelijke geschiktheid wordt voorrang gegeven aan de interne kandidaat. Aquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Als je bij ons solliciteert gaan wij uiteraard zorgvuldig om met de gegevens die je aan ons verstrekt. Wil je hier meer over klik dan op deze link https://www.ggdhm.nl/artikelen/item/over-de-ggd/privacy  voor onze privacyverklaring.

693
Trefwoorden: CJG