Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Verbreed zoekterm: artsen

KM - Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Kindermishandeling en huiselijk geweld nu VEILIG THUIS met een algemeen nummer 0800- 2000 Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en

Visusonderzoek en screening op visuele stoornissen bij jonge kinderen

Screening op oogpathologie en visuele stoornissen bij zuigelingen, peuters en kleuters maakt onderdeel uit van het Basispakket Jeugdgezondheidszorg. Wil jij
Gevonden in thema's: JGZ
Geplaatst door: Miriam van der Pol

NZA verhoogt tarief uitvoering Rijksvaccinatieprogramma per 1-1-2012

Het ministerie van VWS heeft een verzoek ingediend bij NZA voor de verhoging van het tarief voor de uitvoering van

Agressie in de Gehandicaptenzorg

Professionals binnen de gehandicaptenzorg krijgen nog steeds veel met agressie te maken. Zo’n 80% van de professionals heeft te kampen
Geplaatst door: L C B

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv): Samenwerkingsafspraken (zorg)ketenpartners

Samenwerkingsafspraken (zorg)ketenpartners amv-opvang zijn vernieuwd. Samenwerkingsafspraken (zorg)ketenpartners amv-opvang zijn vernieuwd! GGD GHOR Nederland, GZA, Nidos en het COA hebben de

Mediaoverzicht Kinderopvang van vrijdag 28 juni tot en met vrijdag 19 juli 2019

hoe wordt de daadwerkelijke inzet, Rijksoverheid, 28 juni 2019 handreiking moet kinderopvang bij gemeenten breder op de kaart, VNG KCHN,

Aangepast document ‘Samenwerking tussen (zorg)ketenpartners rondom de alleenstaande minderjarige vreemdeling in de COA-opvang’.

Op alle amv-locaties vinden verschillende overleggen over amv plaats, zoals een bespreking nieuwe instroom, het MDO, het ICO zorgoverleg. Deze

Publieke Gezondheid Referentie Architectuur -PURA

De Publieke Gezondheid Referentie Architectuur (PURA) is een gestandaardiseerd model voor de informatievoorziening binnen de Publieke Gezondheid. De PURA is

Handreiking Zwemveiligheid Nieuwkomers voor gemeenten 2020

De digitale handreiking Zwemveiligheid Nieuwkomers, wat kan jouw gemeente doen? voor gemeenteambtenaren is vanaf nu beschikbaar. Deze handreiking bevat informatie,

Evaluatierapport actieve en gezonde leefstijl senioren Noord-Veluwe

Evaluatie van het project 'Actieve en gezonde leefstijl senioren' waar de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Hattem met cofinanciering
HomeThema'sProfessionals