Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Rechtstreeks verwijzen van de JGZ naar de tweede lijn

Onlangs is een TNO-rapport verschenen waaruit blijkt dat rechtstreekse verwijzing door de JGZ-arts naar de medisch specialist goed mogelijk is

De Arts Maatschappij en Gezondheid; midden in de samenleving (brochure)

Brochure ontwikkeld in samenwerking tussen GGD Nederland, KAMG, ActiZ, NSPOH en TNO. De brochure is bedoeld om de opleiding en

Verpleegkundige Algemene gezondheidszorg

De GGD zorgt voor het hoogwaardig invulling geven aan het beschermen van de volksgezondheid tegen risicofactoren (Gezond zijn) en de actieve bevordering van de volksgezondheid (Gezond leven)...

Vertrouwensarts (combinatie met forensisch geneeskunde is mogelijk)

Veilig Thuis Noord-Holland Noord (NHN) maakt deel uit van GGD Hollands Noorden. Veilig Thuis NHN is het advies- en meldpunt voor iedereen, die met (vermoedens van) huiselijk geweld en/of...

wetgevingsoverleg Jeugd Tweede Kamer

Verslag van het wetgevingsoverleg Jeugd in de Tweede Kamer op maandag 3 december 2012, als onderdeel van de begrotingsbespreking VWS .

Jeugdwet memorie van toelichting

Jeugdwet memorie van toelichting, 27 juni 2013 Jeugdwet memorie van toelichting, 27 juni 2013 Jeugdwet memorie van toelichting.PDF MEMORIE VAN

Casusbespreking jongensbesnijdenis GGD Twente

Verslaglegging casus jongensbesnijdenis GGD Twente    verslaglegging Casusbespreking jongenbesnijdenis looptijd 5 - 24 maart 2014 2.0 - GGD Twente.pdf Casusbespreking

Evaluatie aansluiting buurtcoaches/sociale teams en eerstelijnsvoorzieningen

De pilot Aansluiting buurtcoaches/sociale teams en eerstelijnsvoorzieningen is een pilot vanuit de gemeenten Bronckhorst en Doetinchem. Deze pilot is ontwikkeld

Publieke Gezondheid Referentie Architectuur -PURA

De Publieke Gezondheid Referentie Architectuur (PURA) is een gestandaardiseerd model voor de informatievoorziening binnen de Publieke Gezondheid. De PURA is

Flyer arts maatschappij en gezondheid

Flyer die gebruikt wordt voor de Carrierebeurs op 5 oktober 2019.  Flyer die gebruikt wordt voor de Carrierebeurs op 5
HomeThema'sProfessionals