Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Elektronisch Kind Dossier voor de GGD Hart voor Brabant (mrt 2008)

Plan van Aanpak, maart 2008 Implementatie van een Elektronisch Kind Dossier. Zoeknummer: 49208 Implementatieplan EKD GGD Hart voor Brabant versie

Pleidooi voor meer contactmomenten jongeren

Op 1 oktober a.s. vindt in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg plaats met minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin

ADHD verwijstraject en de rol van de jeugdarts

Scriptie (TNO Opleiding Jeugdgezondheidszorg) beschrijft de rol van de jeugdarts rondom het vermoeden van ADHD in beeld te brengen. Het

32 195 Wet publieke gezondheid 2e tranche besproken in eerste kamer

Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met de wet veiligheidsregio's Zoeknummer: 55641 Verslag_EK_Wpg_20101130[1].pdf Eerste Kamer der

32 195 Tweede Kamer geïnformeerd over wijzigingen Wet PG 2e tranche

In de beantwoording aan de Kamer licht de minister toe dat er in iedere veiligheidsregio één GGD komt. De GGD

Rapport Ontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin (door DSP-groep)

Uitkomsten van Onderzoek naar praktijkervaringen bij gemeenten in kader van Opvoeden in de buurt. Zoeknummer: 44420 rapport-cjg-260607_tcm21-150220.pdf Ontwikkeling van Centra

Rechtstreeks verwijzen van de JGZ naar de tweede lijn

Onlangs is een TNO-rapport verschenen waaruit blijkt dat rechtstreekse verwijzing door de JGZ-arts naar de medisch specialist goed mogelijk is

Preventie voor zorg! - Wat de GGD doet en kan doen in het kader van de Wmo

De notitie 'Preventie voor zorg!' brengt in beeld wat de rol van de GGD kan zijn bij de uitvoering van

Pleidooi voor meer contactmomenten jongeren

Op 1 oktober 2009 vindt in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg plaats met minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin

Signaleringsprotocol overgewicht jeugdgezondheidszorg

Met het signaleringsprotocol overgewicht in de Jeugdgezondheidszorg, ontwikkeld door het VUmc Amsterdam en het Kenniscentrum Overgewicht, wordt beoogd binnen de
HomeThema'sProfessionals