Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Verbreed zoekterm: zbos

Handreiking selectieraamwerk versie 1.0

Bij de handreiking selectieraamwerk versie 1.0 kunnen nog een paar extra aandachtspunten worden gegeven. Overdrachtsrisico's en kosten: In de situatie

BDS 2.0

Basisdataset JGZ versie 2.0 Zoeknummer: 47642 BDS 2.0 inhoud.pdf Basis Dataset Jeugdgezondheidszorg versie 2.0, 3 mei 2007 Rubrieken BDS Uniek

Rekenmodel Produktbegroting JGZ 0-19 jaar

Begin 2006 hebben alle GGD'en en thuiszorgorganisaties het ‘Rekenmodel productbegroting JGZ 0-19 jaar’ op cd-rom ontvangen en is het model

Wet BSN-z: Het gebruik van het BSN in de DD JGZ

Wet BSN-z: Het gebruik van het BSN in de DD JGZ FactsheetBSN10sept09[1].pdf – Concept - Factsheet Wet BSN-z: het gebruik

Raamwerk applicatie (en leverancier) selectie voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ

Via de gemeenten zal een aantal documenten aan de JGZ organisaties worden aangeboden, die de organisatie zullen helpen in het

Werkconferentie ICT voor netwerk IZB

Presentaties en documenten van de werkconferentie ICT voor netwerk IZB Zoeknummer: 41134 eGGD_-_informatie_over_gegevensuitwisseling_in_de_zorg_2007.pdf eGGD informatie over gegevensuitwisseling in de zorg

Blaricum, Nota Lokaal Gezondheidsbeleid, 2008-2011

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Blaricum. Blaricum Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2011.pdf Concept Gezondheidsbeleid Blaricum 2008 – 2011 Blaricum, november 2007 Nota gezondheidsbeleid

Sterftecijfers en doodsoorzaken onder asielzoekers in 2004-2005

Gegevens over sterfte en doodsoorzaken in een populatie zijn belangrijke gezondheidsindicatoren. Kennis hiervan kan gezondheidsbedreigende factoren aan het licht brengen.

Procedure wetenschappelijk onderzoek Medische Opvang Asielzoekers

De bestuurscomissie MOA heeft in februari 2007 een geactualiseerde versie van de Procedure wetenschappelijk onderzoek MOA vastgesteld. Met deze procedure

Onderzoek: Abortus onder asielzoeksters in de centrale opvang; Registratie door de Medische Opvang Asielzoekers

Omschrijving onderzoek: Dit onderzoek omvat een analyse van gegevens over abortus provocatus onder asielzoeksters die gebruik maken van de centrale
HomeThema'sProfessionals