Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Overzicht producten psychische gezondheid Kennisdelingsprogramma

Tijdens het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders zijn door GGD GHOR Nederland en Pharos in samenwerking met andere partners verschillende producten rondom

Rapportage meldingen onverzekerden in regio Utrecht

In deze rapportage worden het aantal meldingen in het kader van de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden en het

VNG Handelingsperspectief Zorg en Veiligheid

voor gemeenten Handelingsperspectief Zorg & Veiligheid, sturen en verbinden om complexe casuïstiek in de samenleving aan te pakken. Dit document

Overzicht OGGZ meldpunten van GGD'en (2015)

GGD GHOR Nederland heeft in maart 2015 onder alle 26 GGD’en een inventarisatie van de meldpunten OGGz uitgevoerd. Van de

Stijging van BOPZ-maatregelen en dwangopnames in de ggz

Retrospectief, beschrijvend onderzoek van o.a. Jan Broer, van GGD Groningen Ontwikkelingen in Nederland in de periode 2003-2017 Jan Broer, Claar

VGV en psychische klachten bij volwassen vrouwen

Verslag van een Themamiddag voor spreekuurhouders VGV Verslag van een Themamiddag voor spreekuurhouders VGV Themamiddag psychische klachten en VGV 2018.pdf

Psychische gezondheid: folders en informatie preventieve interventies COA-opvang

Folders Psychisch gezondheid De folder Als je stress hebt, veel denkt en slecht slaapt... , ontwikkeld voor vluchtelingen die psychische klachten

Terugblik Themabijeenkomst Psychosociale Gezondheid op 21 maart 2019

Op 21 maart vond aansluitend aan de vakgroepbijeenkomst een themamiddag over psychosociale gezondheid plaatst. In de bijlagen een terugkoppeling met

Informatieblad doorbraakproject preventie PPD

~ Een gezamenlijke ‘reis’ naar optimale preventie en zorg van PPD~ Heeft u als zorgverlener direct contact met aanstaande en

Kader multidisciplinair overleg voor COA-opvanglocaties

Op elke opvanglocatie organiseert het COA periodiek een multidisciplinair overleg (mdo) met (zorg)ketenpartners. Het doel van dit overleg is het
HomeThema'sProfessionals