Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Verbreed zoekterm: welzijnswetgeving

Basispakket jeugdgezondheidszorg voor asielzoekerskinderen 0-18 jaar

Het Basispakket JGZ asielzoekerskinderen 0-18 jaar is een aanvulling op het Basispakket jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar.  In verband met het PGA-contract

Factsheet Gezondheidszorg voor asielzoekers in Nederland

Welke partijen zijn betrokken bij de zorg aan asielzoekers en welke taken en verantwoordelijkheden hebben zij? Om antwoord te bieden

Factsheet gezondheidszorg voor asielzoekers in Nederland

Hoe is de publieke en curatieve gezondheidszorg voor asielzoekers georganiseerd in Nederland? Hoe is de toegang tot de zorg geregeld

Inzicht in jeugdrecht

Waar moet u op letten met betrekking tot het beroepsgeheim? Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en knelpunten met betrekking tot
Gevonden in thema's: JGZ
Geplaatst door: Vicky Bartelink

5. Landelijk asielbeleid: Kinderrechten

Kinderrechten 20140129 Brief Teeven Kinderen in grensdetentie en vreemdelingenbewaring.pdf 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de

4. Landelijk asielbeleid: alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv)

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) beleid 20140623 Bijlage bij brief V&J nationaal-verwijsmechanisme-slachtoffers-mensenhandel.pdf Signaleren slachtofferschap (klik) Bejegening strafproces Veilige opvangplek (klik) (klik) Kinderen

Managers verkennen publieke gezondheidszorg: een stoomcursus

Het beleid van elk ministerie en elke bedrijfssector heeft effect op de volksgezondheid. Als directeur of manager in de publieke
Gevonden in thema's: Werken in de PG
Geplaatst door: Miriam van der Pol

afstudeerscriptie: Zorgenkind op de koop toe

Afstudeerscriptie:  Zorgenkind op de koop toe. In deze scriptie wordt beschreven op welke wijze gemeenten de zorg voor jeugd (kunnen)

Bouwen op de kracht van burgers

De VNG heeft een visie geformuleerd hoe de organisatie van het sociale domein beter kan : dichterbij de mensen kan meer

Voortgangsrapportage GIA najaar 2012

Dit is de voortgangsrapportage van de staatssecretaris van VWS aan de Tweede Kamer over het beleid rond Geweld in Afhankelijkheidsrelaties
HomeThema'sProfessionals