Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Kamerbrief decentralisatie taken naar en groei in de WMO

Op 23 september 2011 heeft de staatssecretaris van VWS een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over dit onderwerp. De

ZonMw-project 'Wijktools preventie-curatie' van start in zeven pilotwijken

Officieel heet het ZonMw-project ‘Tools ter bevordering van een effectieve samenwerking preventie-curatie in de wijk: modules voor wijkprofielen en beleidsdialoog’.

VWS, Doelstellingenbrief eerstelijnszorg, brief aan Tweede Kamer

In het kader van het beleid ten aanzien van Acute zorg heeft de minister op 16 juli aan de Tweede

Preventie voor zorg! - Wat de GGD doet en kan doen in het kader van de Wmo

De notitie 'Preventie voor zorg!' brengt in beeld wat de rol van de GGD kan zijn bij de uitvoering van

Lokalisering van maatschappelijke ondersteuning. Voorwaarden voor een succesvolle WMO

Advies over de voorwaarden voor een succesvolle introductie van de WMO. Volgens de RMO zijn deze voorwaarden: 1 Dat de

Memorie van toelichting Wet PG

Zoeknummer: 50199 Memorie_van_toelichting.pdf Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007–2008 31 316 Bepalingen over de zorg voor de publieke gezondheid

Wettelijk kader Q-koorts

In deze achtergrondnotitie wordt ingegaan op de wet- en regelgeving, die de grondslag vormt voor de bestrijding van de Q-koorts

Declaratie uitvoeringswerkzaamheden vaccinatiecampagne

In de week van 18 januari 2010 ontvangen de GGD'en vanuit het ministerie van VWS een schrijven over de afwikkeling

Versterking preventieve gezondheidszorg voor ouderen

Brief minister Klink over versterking preventieve gezondheidszorg voor ouderen d.d. 15 oktober 2009 Zoeknummer: 53429 Bijlage_brief_VWS_onderzoek_zorg-_en_welzijnsloketten.pdf Behoort bij brief PG/OGZ-2939632

Artikel Wet PG over preventieve ouderenzorg treedt 1 juli in werking

Brief VWS aan gemeenten Zoeknummer: 54585 Brief_van_VWS_aan_gemeenten.PDF - Document
HomeThema'sProfessionals