Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Verbreed zoekterm: ministerie van VWS

Handreiking managementinformatie

Factsheet handreiking management- en beleidsinformatie uit het dd jgz Zoeknummer: 55358 Handreiking Managementinformatie 2010.pdf Handreiking management- en beleidsrapportages Inleiding Het

Kind in beeld : factsheet

Factsheet over de werkwijze van de jeugdgezondheidszorg om duidelijk te maken welke organisatie een kind in beeld en in zorg

Overdracht dossiers DD JGZ: advies

Advies voor alle JGZ-organisaties ten behoeve van de overdracht van de digitale dossiers JGZ. Zoeknummer: 53709 Implementatieteam DD JGZ Advies

Overdracht jgz dossiers: advies

Advies van het implementatieteam DD JGZ bij de overdracht van dossiers. Zoeknummer: 53648 Advies overdracht dossiers (1).pdf ADVIES Overdracht Overdracht

Implementatietraject DD JGZ

Projectplan van ActiZ en GGD Nederland voor het Implementatietraject Ditiale Dossiers in de JGZ. Zoeknummer: 51289 Implementatieplan DDJGZ def 02-2009.pdf

Handreiking selectieraamwerk versie 1.0

Bij de handreiking selectieraamwerk versie 1.0 kunnen nog een paar extra aandachtspunten worden gegeven. Overdrachtsrisico's en kosten: In de situatie

BDS 2.0

Basisdataset JGZ versie 2.0 Zoeknummer: 47642 BDS 2.0 inhoud.pdf Basis Dataset Jeugdgezondheidszorg versie 2.0, 3 mei 2007 Rubrieken BDS Uniek

Een betere zorg voor Jeugd

Een blik op de samenhang naar alle zorg voor jeugd in het kader van de decentralisatie van de Jeugdzorg. In

GGD info Jeugd

JEUGD is een eenmalige uitgave van GGD Amstelland de Meerlanden en is bestemd voor relaties en medewerkers van de GGD.

Uitvoeringsprogramma depressiepreventie GGD Zuid-Holland Zuid

Dit uitvoeringsprogramma is door GGD Zuid-Holland Zuid opgesteld voor de periode van 2008 tot 2011. Via een integrale aanpak richt
HomeThema'sProfessionals