Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Handreiking Privacybescherming epidemiologie

De handreiking beschrijft waarmee GGD- epidemiologen, bij onderzoek met gezondheidsgegevens rekening moet houden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van

Handreiking privacybescherming epidemiologie: de implicaties van de wet- en regelgeving bij epidemiologisch onderzoek met privacygevoelige gegevens door de GGD - versie april 2007

Samenvatting: De handreiking beschrijft zaken waarmee epidemiologen bij onderzoek met gezondheidsgegevens rekening moeten houden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Juridische toolkit dd jgz: veelgestelde vragen

De veelgestelde vragen rond juridische kwesties op het gebied van het dd jgz. Zoeknummer: 55125 veelgesteldejuridischevragen23juli2010.pdf Concept Veelgestelde juridische vragen

Aansluiting JGZ op het Bronbestand: brief aan minister Rouvoet

Brief aan minister Rouvoet waarin gevraagd wordt het Bronbestand toegankelijk te maken voor de JGZ. Zoeknummer: 54480 Boeker, Saskia (GGD

Toolkit juridische vragen over DDJGZ

Toolkit met diverse juridische vragen en de uitwerking t.b.v. de implementatie ddjgz Zoeknummer: 54067 Toolkitjuridischevragen20juli.pdf Toolkit juridische vragen Versie 1.1

Verslag Werkgroep BSN in de OGGZ - 15 januari 2009

Verslag Werkgroep BSN in de OGGZ - 15 januari 2009 Verslag Werkgroep BSN in de OGGZ 15 januari 2009 Aanwezig:

Handboek invoering en gebruik burgerservicenummer in de zorg

Praktische handleiding voor de (toekomstige) gebruikers van het burgerservicenummer in de zorg. Daarbij gaat het om het brede veld van

Veelgestelde juridische vragen

Deze veelgestelde vragen zijn tot stand gekomen op basis van vragen en casussen van deel-nemers aan een drietal workshops voor

Train de trainer juridische vragen

Presentatie: train de trainer DDJGZ presentatietraindetrainerversie1okt[1].pdf Train de trainer juridische vragen: Evert-Ben van Veen MedLawconsult 22 april 2010 http://www.ddjgz.nl ©

FAQ: Algemene communicatie

Doel: Beantwoorden inhoudelijke vragen over gebruik DD JGZ, waardoor de medewerkers ouders en kinderen goed kunnen informeren FAQAlgemenecommunicatie[1].pdf Titel FAQ
HomeThema'sProfessionals