Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

BREDE BIJEENKOMST WMO-TOEZICHTHOUDERS

Programma 6 december 2016 Brede bijeenkomst WMO-toezichthouders GGD GHOR Nederland organiseert op dinsdag 6 december a.s. een brede bijeenkomst voor
Geplaatst door: Karin Zambeek

Succesvolle samenwerking GGD WMO-toezicht en de Samenwerkend Toezicht Jeugd/Sociaal domein

Op verzoek van de gemeente Zoetermeer heeft Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein (STJ/TSD) samen met de toezichthouder Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) onderzoek

Brede bijeenkomst WMO-toezichthouders 6 december 2016

GGD GHOR Nederland organiseert op dinsdag 6 december a.s. een brede bijeenkomst voor de WMO-toezichthouders. Deze bijeenkomst stellen we niet

Brede bijeenkomst WMO-toezichthouders 6 december 2016

GGD GHOR Nederland organiseert op dinsdag 6 december a.s. een brede bijeenkomst voor de WMO-toezichthouders. Deze bijeenkomst stellen we niet

Verkenning toezicht bij GGD, rapport van Lysias

In opdracht van het ministerie van VWS heeft Lysias Advies in de eerste helft van 2015 een verkenning uitgevoerd hoe

Sociaal Bestek: Toezicht Wmo, sluitstuk van beleid

Hoe kun je Wmo-toezicht organiseren en uitvoeren? Hoe kun je Wmo-toezicht organiseren en uitvoeren? Dat is het onderwerp van het

Publieke gezondheid borgen: kansen voor versterking

Nederland kent een goed stelsel van publieke gezondheid. Om dat te behouden is versterking nodig van de GGD'en. De rapportage

Rapport Publieke gezondheid borgen: kansen voor versterking

Nederland kent een goed stelsel van publieke gezondheid. Om dat te behouden is versterking nodig van de GGD'en. Nederland kent

Toezicht op publieke gezondheid Een verkenning naar de rol van de GGD

In opdracht van het ministerie van VWS heeft Lysias een verkenning uitgevoerd naar de manier waarop de GGD'en hun toezichtrol

Afsprakenkader en draaiboeken, VNG, mei 2017

De rijksinspecties, gemeenten en Wmo-toezichthouders in het sociaal domein hebben nieuwe afspraken gemaakt om elkaar beter te vinden en te
HomeThema'sProfessionals