Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Doorpakken! Eindrapportage Aanjaagteam

In haar eindrapportage geeft het aanjaagteam Verwarde Personen onder meer een voorzichtig eerste beeld van de aanpak in Nederland, een

Nieuwe OGGz: Handreiking voor GGD'en (bestuurders en gemeenten)

In 2011 verscheen de notitie Vast en Zeker GGD. GGD Nederland beschrijft daarin welke rol de GGD’en volgens haar kunnen spelen voor

Subsidieregeling medische zorg aan onverzekerden

Definitieve tekst regeling. Definitieve tekst regeling. 997477-153689-Z Subsidieregeling met toelichting CONCEPT DEF 12-01-2017.pdf Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn

Literatuuronderzoek naar wijkgerichte interventies voor personen met "verward gedrag"

Het literatuuronderzoek geeft antwoord op de vraag: 'Welke erkende en (zo mogelijk) evidence based interventies zijn er met betrekking tot

VNG Handelingsperspectief Zorg en Veiligheid

voor gemeenten Handelingsperspectief Zorg & Veiligheid, sturen en verbinden om complexe casuïstiek in de samenleving aan te pakken. Dit document

Concept handreiking meld- en adviespunten niet-acute hulpbehoefte personen verward gedrag

Eerste conceptversie van een handreiking "meld- en adviespunten niet-acuut". Het is een groeidocument en de handreiking zal in de loop
HomeThema'sProfessionals