Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Verbreed zoekterm: kwaliteitszorg

Beter voorkomen officieel van start

Op 16 februari jl. gaven GGD Nederland, de VNG en Z-org, organisatie van zorgondernemers, op een gezonde wijze de aftrap

Maatschappelijke verantwoording GGD naar gemeente

Advies aan de stuurgroep Zichtbare Zorg OGZ m.b.t. de conceptset van prestatie-indicatoren. Zoeknummer: 50772 Maatschappelijke_Verantwoording_Advies_Stuurgroep_OGZ_V7_181208.pdf Maatschappelijke Verantwoording in de OGZ

De bouwstenen van de Integrale Benchmark JGZ 0-19 jaar

Deze brochure beschrijft het onderzoeksinstrument ‘benchmark JGZ 0-19 jaar’. Het geeft achtergrond-informatie over de bouwstenen van de benchmark en dient

Beren op de weg

In opdracht van GGD Nederland heeft Lunivi Advies onderzoek gedaan naar de stand van zaken met betrekking tot de HKZ

Overgangsregeling voor HKZ-certificatieschema's

Overgangsregeling voor HKZ-certificatieschema's bij herziene normen. Vanaf het moment dat een sectorspecifiek HKZ-certificatieschema beschikbaar is, kan er tot 1 jaar

Rechtstreeks verwijzen van de JGZ naar de tweede lijn

Onlangs is een TNO-rapport verschenen waaruit blijkt dat rechtstreekse verwijzing door de JGZ-arts naar de medisch specialist goed mogelijk is

Rekenmodel Produktbegroting JGZ 0-19 jaar

Begin 2006 hebben alle GGD'en en thuiszorgorganisaties het ‘Rekenmodel productbegroting JGZ 0-19 jaar’ op cd-rom ontvangen en is het model

29 247 VWS, Doelstellingenbrief eerstelijnszorg, brief aan Tweede Kamer

In het kader van het beleid ten aanzien van Acute zorg heeft de minister op 16 juli aan de Tweede

Als de roze wolk wordt overschaduwd

Als de roze wolk wordt overschaduwd Datum: vrijdag 14 december 2012 Locatie: Congrescentrum ReeHorst, Ede Doelgroepen: jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten,
Gevonden in thema's: JGZ
Geplaatst door: Karin Zambeek

Symposium 'MINC zoekt boer'

We kennen ongeveer 1400 pathogene micro-organismen en daarvan is naar schatting 60% een infectieziekte die van dier naar mens kan
HomeThema'sProfessionals