Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Verbreed zoekterm: kwaliteitszorg

symposium Kind, Slaap en Brein geaccrediteerd met 5 punten door het AbSg

U komt het regelmatig tegen in de praktijk: slaapproblemen! Op 19 mei staan de slaapproblemen met neurologische of psychiatrische co-morbiditeit

Biocahier: Wat als antibiotica niet meer werken

Antibioticaresistentie wordt gezien als een van de grootste problemen voor de gezondheidszorg van de 21ste eeuw. Antibioticaresistentie wordt gezien als

Online studiedag Kwetsbare ouderen in het ziekenhuis

8e Landelijke studiedag, online Kwetsbare ouderen in het ziekenhuis Donderdag 29 oktober 2020, online Een ziekenhuisopname is voor ouderen risicovol

Flyer cursus Refugee Care[e] Education

Flyer cursus Refugee Care[e] Education Flyer cursus Refugee Care[e] Education Refugee Care[e]Education Uitnodiging.pdf 2018 Betere zorg voor vluchtelingen INTRODUCTIE Cursus

Scholing herziene richtlijn diagnostiek bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand / verstandelijke beperking

De sectie Erfelijke & Aangeboren aandoeningen van de NVK nodigt jeugdartsen uit voor de Scholing herziene richtlijn diagnostiek bij kinderen

Regionale nascholing 'Nieuwe zorgstandaard ADHD'

In mei-juni vindt een regionaal scholingsprogramma plaats voor jeugdartsen, kinder- en jeugdpsychiaters, kinderartsen en psychologen over de implementatie van de

4 uur accreditatie voor regionale scholingen nieuwe zorgstandaard ADHD in mei-juni

In mei en juni worden regionale multidisciplinaire niet-gesponsorde scholingsbijeenkomsten georganiseerd over de nieuwe zorgstandaard ADHD . Voor jeugdartsen zijn 4

Rapportage resultaten enquête aanstaande en pas bevallen moeders in Nederland

Het rapport beschrijft de resultaten van de enquête die is uitgezet bij zorgprofessionals in de pre- en postnatale zorg in

Dit najaar 3 masterclass infectieziekten (HIV, TBC en Hepatitis)

De Sectie Infectieziekten van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) organiseert de masterclass infectieziekten voor artsen en verpleegkundig specialisten. De Sectie
HomeThema'sProfessionals