Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Nieuwsbrief FLASH! Elke dag in actie in Zuid-Holland Noord

In dit nummer: Gooi niet meteen de frituur eruit; stap voor stap naar een gezonde schoolkantine / Nederlanders bewegen niet

Signaleren Psychosociale Problematiek bij 7-12 jarigen door de Jeugdgezondheidszorg: SDQ

Volgens het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) moeten psychosociale problemen bij kinderen op een uniforme wijze worden opgespoord. Uit onderzoek blijkt dat

Nieuwe richtlijn Vroegsignalering van psychosociale problemen

Een aanzienlijk deel van de Nederlandse jeugd heeft te kampen met psychosociale problemen. Onder 0-12 jarigen is dat bij 11%

rapport contactmomenten JGZ

KvL-PZ-Rapport contactmomenten JGZ december 2008 Inhoud: TNO-rapport december 2008. Tijdens de vergadering een korte samenvatting. Pas op met printen, het

Pilot 2003-2004 Verbetering binnenmilieu op basisscholen en het effect van een CO2 meter

Vaststellen welke verbetering van de ventilatie optreedt in klaslokalen door het geven van Ventilatie-advies-Op-Maat aan docenten, en daarbij vast te

Literatuuronderzoek PGA: Ongunstige zwangerschapsuitkomsten en specifieke zorgbehoeften bij zwangere asielzoeksters

Zwangere asielzoeksters hebben een grotere kans op een ongunstige afloop van de zwangerschap (moedersterfte, perinatale sterfte, ernstige maternale morbiditeit), dan

Rapport GGD Amsterdam: Communicatie van Luchtverontreiniging

De aandacht voor luchtvervuiling is de laatste tijd toegenomen zowel bij burgers als bij bestuurders. Toenemende kennis over de gevolgen

VGV Informatie Tweede kamer over vrouwelijke genitale verminking vanaf 2009

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) is een ernstig fysieke vorm van schending van van de rechten van het kind en van

Eikenprocessierups: 'van een provinciaal naar landelijk probleem '

In 2005 heeft het Bureau Medische Milieukunde GGD'en Brabant / Zeeland i.o.v. de expertgroep Eikenprocessierups een evaluatie gehouden naar het

Basispakket jeugdgezondheidszorg voor asielzoekerskinderen 0-18 jaar

Het Basispakket JGZ asielzoekerskinderen 0-18 jaar is een aanvulling op het Basispakket jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar.  In verband met het PGA-contract
HomeThema'sProfessionals