Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Noordwijkerhout, ''Noordwijkerhout actief en gezond,'' 2008-2011

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Noordwijkerhout. Noordwijkerhout Nota Gezondheidsbeleid 2008-2011.pdf Colofon Auteurs: Uitgiftemaand: Uitgever: Nynke de Jonge – E. Bulle juni 2008

Procedure wetenschappelijk onderzoek Medische Opvang Asielzoekers

De bestuurscomissie MOA heeft in februari 2007 een geactualiseerde versie van de Procedure wetenschappelijk onderzoek MOA vastgesteld. Met deze procedure

Inventarisatie en prioritering van de onderzoeksbehoefte MOA

Er bestaat binnen de MOA en GGD'en grote behoefte aan zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie over de gezondheid van en

Zoeterwoude, Nota Lokaal Gezondheidsbeleid, 2008-2012

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Zoeterwoude. Zoeterwoude.pdf NOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID GEMEENTE ZOETERWOUDE 2008 - 2012 Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Zoeterwoude 2008 - 2012

Onderzoek: Abortus onder asielzoeksters in de centrale opvang; Registratie door de Medische Opvang Asielzoekers

Omschrijving onderzoek: Dit onderzoek omvat een analyse van gegevens over abortus provocatus onder asielzoeksters die gebruik maken van de centrale

Onderzoek: Verpleegkundige intake en medisch onderzoek volwassen asielzoekers; een herorientatie

Omschrijving onderzoek: In het kader van landelijke werkontwikkeling MOA heeft de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC het project Verpleegkundige

Onderzoek: naar de effectiviteit van de ASERAG-methode; een participatieve interventie gericht op soa/hiv preventie onder asielzoekers

Omschrijving onderzoek: In opdracht van de Stichtingen Medische Opvang Asielzoekers, Soa Aids Nederland en GGD Nederland heeft onderzoeksbureau ResCon een

Overzicht wetenschappelijk onderzoek asielzoekers

In het kader van het contract Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers is één van de taken van GGD Nederland het volgen van

Toetsing sterfteregistratie asielzoekers door KNMG op 26-6-2006

Inhoud: Formeel advies vanuit KNMG omtrent de procedure sterfte en doodsoorzaken registratie asielzoekers van MOA (dd 26-6-2006). Zoeknummer: 50036 Oostrum,

Alleenstaande Minderjarige asielzoekers in de GGZ, deel II Eindverslag

Omschrijving onderzoek: Het onderzoeksproject "Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA's) en de GGZ" (2001-2004) beoogt bij te dragen aan de beantwoording van
HomeThema'sProfessionals