Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Verbreed zoekterm: opvang

Overzicht wetenschappelijk onderzoek asielzoekers

In het kader van het contract Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers is één van de taken van GGD Nederland het volgen van

Gezond AZC - eindrapport van een pilotproject

Het project Gezond AZC werd van mei 2001 tot november 2003 uitgevoerd in AZC Zweeloo en AVO Gees in Drenthe.

1. Landelijk asielbeleid: Algemeen

. . 2014-02-14 Brief Teeven over Pilot activeren bewoners Gezinslocaties.pdf 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan

2. Landelijk asielbeleid: Gezondheidszorg asielzoekers

beleid 2014-02-03 Brief Teeven en Schippers over IGZ rapport geboortezorg asielzoekers.pdf 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

3. Landelijk asielbeleid: Beleidsbrieven over kinderen in de opvang

Beleidsbrieven over asielzoekerkinderen in de opvang. Beleidsbrieven over asielzoekerkinderen in de opvang. 2014-04-14 Brief Teeven Langdurig verblijvende kinderen.pdf 1 >

Factsheet huiselijk geweld, van Movisie

Huiselijk geweld: aard en omvang, gevolgen, hulverlening en aanpak Movisie factsheet_movisie_mei_2011_website[1].pdf Huiselijk geweld: aard en omvang, gevolgen, hulverlening en aanpak

5. Landelijk asielbeleid: Kinderrechten

Kinderrechten 20140129 Brief Teeven Kinderen in grensdetentie en vreemdelingenbewaring.pdf 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de

Geestelijke Gezondheid Vluchtelingen & Maatschappelijke Participatie

UITNODIGING         GGZ Nederland organiseert in samenwerking met De Evenaar, Centrum voor Transculturele Psychiatrie Noord-Nederland (GGZ Drenthe)
Geplaatst door: Karin Zambeek

factsheet huiselijk geweld van Movisie

Factsheet over huiselijk geweld: landelijke cijfers Movisie factsheet_movisie_mei_2011_website[1].pdf Huiselijk geweld: aard en omvang, gevolgen, hulverlening en aanpak mei 2011 1.

Werken met vluchtelingen en asielzoekers in de JGZ

De vlucht vanuit een vaderland naar het onbekende gaat vaak gepaard met traumatische gebeurtenissen. Gezinnen kunnen hier enorm onder lijden.
HomeThema'sProfessionals