Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Verbreed zoekterm: onderwijs

Flyer 'Gezond binnenmilieu in basisscholen, nu en in de toekomst'

In deze flyer biedt de GGD informatie aan ouders die via de medezeggenschapsraad of ouderraad betrokken zijn bij het gebruik,

Brochure 'Binnenmilieu van basisscholen'

In deze folder wordt algemene informatie over het belang van een gezond binnenmilieu nog eens kort onder de aandacht gebracht.

Elke week is Week van het Geld

Geschreven door Christa Gravemaker - Webredacteur van het Nibud Van 10 t/m 14 maart is het de Week van het
Gevonden in thema's: Broedplaats Opvoeden.nl
Geplaatst door: Simon van der Werf

Het nieuwe stookseizoen staat weer voor deur

Vanaf september trekken GGD’en er weer op uit om basisscholen in het kader van het bewustwordingsprogramma binnenmilieu basisscholen te bezoeken.

Lesmateriaal Sociaal Emotionele Ontwikkeling Basisonderwijs

In dit overzicht is onderwijsleermateriaal te vinden over Sociaal Emiotonele Ontwikkeling dat geleend kan worden bij het informatie- en documentatiecentrum

Publicaties Alcoholmatiging Jeugd in de Achterhoek

Omschrijving onderzoek: In het Tijdschrift van Gezondheidswetenschappen (TSG 7 2008) zijn 2 artikelen verschenen van het project 'Alcholmating Jeugd in

Inventarisatie bezochte scholen middels eendagsmethode

In opdracht van het ministerie van I&M en OC&W wordt begin oktober onder de reeds bezochte basisscholen een inventarisatie gehouden

Informatiebijeenkomsten Frisse Scholen: de Vervolgstappen

Agentschap NL organiseert twee informatiebijeenkomsten over binnenmilieu en energiebesparing op (basis)scholen: * 26 oktober in “de Rode Hoed” in Amsterdam

Informatiebijeenkomsten Frisse Scholen: de Vervolgstappen

Agentschap NL organiseert twee informatiebijeenkomsten over binnenmilieu en energiebesparing op (basis)scholen: * 26 oktober in “de Rode Hoed” in Amsterdam

Maatschappelijke verantwoording GGD naar gemeente

Advies aan de stuurgroep Zichtbare Zorg OGZ m.b.t. de conceptset van prestatie-indicatoren. Zoeknummer: 50772 Maatschappelijke_Verantwoording_Advies_Stuurgroep_OGZ_V7_181208.pdf Maatschappelijke Verantwoording in de OGZ
HomeThema'sProfessionals