Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Verbreed zoekterm: sociale problemen
Verfijn zoekterm: existentiele crisis

Netwerkbijeenkomst PSHOR, 17 maart 2011

Op 17 maart 2011 hebben GGD Nederland en GHOR Nederland een netwerkbijeenkomst georganiseerd over psychosociale aspecten van incidenten (PSHi) en

Netwerkbijeenkomst samenwerking GGD - GHOR, 17 mei 2011

Op 17 mei 2011 vond de netwerkbijeenkomst samenwerking GGD-GHOR plaats. De aanleiding voor de bijeenkomst was het modelconvenant publieke gezondheid

Nieuwsbrief Samen beter voorbereid, juli 2011

Nieuwsbrief van het project Samen beter voorbereid. Nieuwsbrief Samen Beter Voorbereid, juli 2011.pdf De Nieuwsbrief ‘Samen Beter Voorbereid’ van juli

Nieuwsbrief Samen beter voorbereid, juni 2011

De GGD’en zijn volop bezig met de implementatie van het GROP en het ontwikkelen van OTO-plannen. De komst en wijziging

Aard en omvang huiselijk geweld in Amsterdam

Dit onderzoek van de GGD Amsterdam is een eerste stap in het realiseren van een monitor Huiselijk Geweld. In dit

Factsheet Wpg in relatie tot de Wvr

Een onderdeel bij rampen en crises is de (publieke) gezondheidszorg (bijv. ambulances en ziekenhuizen bij flitsrampen, advisring bij gevaarlijke stoffen

E-learning GROP voor GGD-medewerkers

Informatie over de e-learning GROP die ontwikkeld is door het Netwerkcentrum op initiatief van GGD Flevoland. Zoeknummer: 56554 E-learning_GROP.pdf E-learning

Uitkomsten inventarisatie GROP en OTO juni 2011

Overzicht van de uitkomsten van de inventarisatie van de stand van zaken op het gebied van GROP en OTO bij

Interview Fred Slijkerman Megelink GGD Hollands Noorden

Interview met Fred Slijkerman Megelink over de voorbereiding op rampen bij GGD Hollands Noorden. Zoeknummer: 56555 Interview_Fred_Slijkerman.pdf Bereikbaarheid GGD in

Clientprofielen en toetsing van clientprofielen ten behoeve van de doorstroom in de maatschappelijke opvang

Omschrijving: Het IVO heeft in opdracht van het kennisprogramma Maatschappelijke Opvang van ZonMw, ondergebracht bij het programma Geestkracht, onderzoek uitgevoerd
HomeThema'sProfessionals