Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

factsheet huiselijk geweld van Movisie

Factsheet over huiselijk geweld: landelijke cijfers Movisie factsheet_movisie_mei_2011_website[1].pdf Huiselijk geweld: aard en omvang, gevolgen, hulverlening en aanpak mei 2011 1.

position paper preventieve logopedie

In dit statement wordt de meerwaarde van preventieve logopedie uiteengezet. Nederlandse vereniging voor Logopedie en Foniatrie N.V.L.F. positon_paper_preventieve_logopedie.pdf Preventieve logopedie

De ziekte van Lyme: een onderschat probleem

Lymepatiënten krijgen pas na een ellenlange zoektocht naar bewijzen, erkenning voor hun ziekte. De gevolgen zijn ernstig en kunnen een

Beleidsregel BR/CU-2045 Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg

Door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde beleidsregels met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te

Tariefbeschikking TB/CU-7009-01 Huisartsenzorg

Door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde tariefbeschikking voor zorgverleners die geneeskundige zorg leveren zoals huisartsen die bieden. In de bijlagen zijn

Het nieuwe handboek eetstoornissen - actuele ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling

In juni 2018 verschijnt het nieuwe Handboek Eetstoornissen met een omvattend overzicht van de meest recente ontwikkelingen op het gebied
Gevonden in thema's: Werken in de PG
Geplaatst door: Felice Snel

Uitnodiging 'KICK OFF' : Vroegsignalering in de eerste lijn

Uitnodiging 'KICK OFF' : Vroegsignalering in de eerste lijn Een kind met een zeldzame ziekte in de dagelijkse praktijk: niet

Adviesrapport Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) heeft een adviesrapport geschreven, waaruit blijkt dat de inzet van de logopedist

tussen institutioneel aanbod en organische vraag

Een onderzoek naar de vraag wanneer en hoe gemeenten zouden meoten samenwerkin in het organiseren en regisseren van de zorg

LVB & Psychiatrie

                                  LVB &  PSYCHIATRIE 29 januari
Geplaatst door: L C B
HomeThema'sProfessionals