Uitgebreid zoeken

Document

Project Kinderopvang op de boerderij

De laatste jaren is er in Nederland een enorme toename te zien in agrarische kinderopvang en gastouders die kinderen opvangen
Geplaatst op: 1 december 2011
Geplaatst door: Sandra van Dam
Document

Koersen op een gezonde leefomgeving: spoorboekje gezondheid en milieu 2012-2013

Gezondheid en Milieu is een wezenlijk onderdeel van de publieke gezondheidszorg. Vanuit de Wet publieke gezondheid is de GGD belast
Document

Gezondheidseffectscreening; gezondheid en milieu in ruimtelijke planvorming

In opdracht van de ministeries van VWS en Infrastructuur en Milieu is de Gezondheidseffectscreening (GES) ontwikkeld, een kwantitatieve methodiek om
Gevonden in thema's: GES
Geplaatst op: 15 november 2012
Geplaatst door: Xandra de Jong
Document

Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen

Maatschappelijk is er de laatste jaren veel ongerustheid over de intensieve vee- houderij in ons land. Diverse elementen zijn daarbij
Geplaatst op: 30 november 2012
Geplaatst door: Jelle Doosje
Nieuwsbericht

Kennisplatform Veehouderij en Humane Gezondheid brengt kennisbericht fijnstof en endotoxinen uit

Het Kennisplatform Veehouderij en Humane Gezondheid heeft het kennisbericht fijnstof en endotoxinen uitgebracht. Het Kennisplatform Veehouderij en Humane Gezondheid heeft
Gevonden in thema's: Veehouderij en Humane Gezondheid
Geplaatst op: 20 juli 2016
Geplaatst door: Dorien Tolhuis
Nieuwsbericht

Samen verder komen in een land waar veel mensen wonen én veel dieren

Brede steun voor een APK voor veehouderijen, met elkaar in gesprek gaan op lokaal niveau en ondertussen werken aan het
Gevonden in thema's: Veehouderij en Humane Gezondheid
Geplaatst op: 17 oktober 2016
Geplaatst door: Marie-José Linders
Nieuwsbericht

Themabijeenkomst Fijnstof

Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, Rijksoverheid, omgevingsdiensten, GGD’en, bedrijfsleven en kennisinstituten kwamen 16-02-2017 bijeen om te spreken over het kennisbericht fijnstof.
Gevonden in thema's: Veehouderij en Humane Gezondheid
Geplaatst op: 11 april 2017
Geplaatst door: Sandra Vermeulen
Document

Geurhinder: beschermen van gezondheid verdient prioriteit

De landelijke GGD werkgroep Geur en Veehouderij heeft adviezen opgesteld vanuit de vraag: hoe is een prikkel voor ‘zo-laag-als-redelijkerwijs-haalbaar’... De landelijke GGD werkgroep Geur en
Gevonden in thema's: Gezondheid en Milieu
Geplaatst op: 15 juni 2016
Geplaatst door: Marie-José Linders
Document

Kernwaarden voor een Gezonde Leefomgeving

Kernwaardendocument voor een Gezonde Leefomgeving, met praatplaten. Kernwaarden voor een Gezonde Leefomgeving De Omgevingswet treedt in 2021 in werking en
Gevonden in thema's: Omgevingswet
Geplaatst op: 6 april 2018
Geplaatst door: Dorien Tolhuis