Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Verbreed zoekterm: wetenschappelijke beroepen

Handreiking invoerscenario’s digitale dossiers JGZ

Een JGZ-instelling heeft een digitaal-dossier applicatie aangeschaft, maar hoe gaat zij deze in het werkgebied “uitrollen”? Bij de invoering van

Beleidscyclus verdeling Programmabudget

In deze beleidsnotitie zijn de conclusies en aanbevelingen beschreven van het onderzoek naar de verdeling van het programmabudget behorende bij

Voorst, Nota Lokaal Gezondheidsbeleid, 2007-2010

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Voorst. Voorst.pdf Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Gemeente Voorst 2007 - 2010 Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Gemeente Voorst 2007 -

Monique Heemskerk

Organisatie: GGD Zaanstreek-Waterland
Functie: Epidemioloog

Sterftecijfers en doodsoorzaken onder asielzoekers in 2004-2005

Gegevens over sterfte en doodsoorzaken in een populatie zijn belangrijke gezondheidsindicatoren. Kennis hiervan kan gezondheidsbedreigende factoren aan het licht brengen.

Onderzoek: Abortus onder asielzoeksters in de centrale opvang; Registratie door de Medische Opvang Asielzoekers

Omschrijving onderzoek: Dit onderzoek omvat een analyse van gegevens over abortus provocatus onder asielzoeksters die gebruik maken van de centrale

Zijpe, Nota Lokaal Gezondheidsbeleid, 2007-2011

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Zijpe. Zijpe.pdf Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2007-2011 gemeente Zijpe ____________________________________________________________________________________________________ Titel Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2007-2011 Gemeente Zijpe Samenlevingzaken

Evaluatierapport voorlichting veilig vrijen (apothekersproject)

In het najaar van 2008 is binnen GGD Gelre-IJssel gestart met het zogenaamde apothekersproject. Binnen dit project maakt de GGD

Evaluatie Schoolkracht Voortgezet Onderwijs

Onderzoek naar de uitvoering, klanttevredenheid en effect van Schoolkracht op het gezondheidsbeleid van scholen voor Voortgezet Onderwijs in de regio

Evaluatierapport proces rVTV GGD Gelre-IJssel

Achtergrond Aanleiding en doel In 2010 heeft GGD Gelre-IJssel samen met gemeenten voor de eerste keer een regionale Volksgezondheid Toekomst
HomeThema'sProfessionals