Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Symposium 'MINC zoekt boer'

We kennen ongeveer 1400 pathogene micro-organismen en daarvan is naar schatting 60% een infectieziekte die van dier naar mens kan

Convenant Agis zorgverzekeraar - gemeente Utrecht;Gezonde Wijken

Convenant Utrecht - Agis Zoeknummer: 55685 Convenant_Utrecht_Grote_Steden.pdf a.1578am65.08.1 23-09-08 11:55 Pagina 1 Asn Utrecht gezond! Convenant tussen Agis Zorgverzekeringen en

Van Mega naar Beter

De maatschappelijke dialoog waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan is tot stand gekomen op initiatief van staatssecretaris Bleker van

Gezondheidseffectscreening; gezondheid en milieu in ruimtelijke planvorming

In opdracht van de ministeries van VWS en Infrastructuur en Milieu is de Gezondheidseffectscreening (GES) ontwikkeld, een kwantitatieve methodiek om

Gezondheidsraadadvies Antibiotica in de veeteelt en resistente bacteriën bij mensen

Om het probleem van de toenemende resistentie van bacteriën tegen antibiotica te keren, moeten bepaalde soorten antibiotica gereserveerd worden voor

Beoordelingskader Gezondheid en Milieu Intensieve veehouderijg

Beoordelingskader Gezondheid en Milieu Intensieve veehouderij. Eind 2012 verscheen een advies van de Gezondheidsraad waarin wordt geadviseerd het beoordelingskader te

Biocahier: Wat als antibiotica niet meer werken

Antibioticaresistentie wordt gezien als een van de grootste problemen voor de gezondheidszorg van de 21ste eeuw. Antibioticaresistentie wordt gezien als
HomeThema'sProfessionals