Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Verbreed zoekterm: zorgnetwerken

Nazorg aan ex-gedetineerden : De rol van de GGD

Deze handreiking kwam tot stand n.a.v. literatuuronderzoek, contacten met individuele gemeenten en GGD'en, en een 'expertmeeting' op 8 oktober 2008.

Assen, Assen Gezond en Wel, 2009-2012

Nota's Lokaal Gezondheidsbeleid Assen. Assen 2009-2012.pdf BIJLAGE bij raadsvoorstel Gezondheidsnota Assen 2009-2012; raadsvergadering 7 nmei 2009. Assen gezond en wel

Factsheet huiselijk geweld, van Movisie

Huiselijk geweld: aard en omvang, gevolgen, hulverlening en aanpak Movisie factsheet_movisie_mei_2011_website[1].pdf Huiselijk geweld: aard en omvang, gevolgen, hulverlening en aanpak

factsheet huiselijk geweld van Movisie

Factsheet over huiselijk geweld: landelijke cijfers Movisie factsheet_movisie_mei_2011_website[1].pdf Huiselijk geweld: aard en omvang, gevolgen, hulverlening en aanpak mei 2011 1.

Kwaliteit en professionaliteit in de complexe werkelijkheid van de Forensische Psychiatrie

Dit congres wordt georganiseerd naar aanleiding van het 20-jarige bestaan van FPC de Kijvelanden. FPC de Kijvelanden is onderdeel van
Gevonden in thema's: Werken in de PG
Geplaatst door: Felice Snel

De Volgende Stap

Deze publicatie is van de VNG Bij de aanpak van huiselijk geweld hebben de centrumgemeenten vrouwenopvang een bijzondere verantwoordelijkheid. Hoe
13 juni

Verder kijken, verder komen. Een blik op de toekomst van de forensische psychiatrie

In de forensische psychiatrie worden steeds meer technologische vernieuwingen ter verbetering van assessment en behandeling ontwikkeld, getest en geïmplementeerd. Te

Nederlandse rapportage 2012 over de implementatie Kinderrechten Verdrag

Vierde periodieke rapportage van Nederland inzake de implementatie van het internationaal verdrag inzake de rechten van het kind 2012 Nederlandse

Forensische geneeskunde ontleed; GR-advies

Op 26 april 2013 bracht de gezondheidsraad een advies uit over de kwaliteit van de forensische geneeskunde in Nederland. In

Presentatie Christel Scholten tijdens oploopje d.d. 12 maart 2014

Presentatie van Christel Scholten, coördinator van USER (academische werkplaats OGGZ van de G4) en eigenaar van Indigo, beleidsonderzoek en advies
HomeThema'sProfessionals