Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Volgende sollicitatieronde opleiding arts M&G start op 1 februari 2020

Online solliciteren voor de profielopleidingen jeugdarts en arts infectieziektebestrijding en de 2e fase-opleiding arts Maatschappij & Gezondheid kan vanaf 1

Infectiepreventie op orde in je GGD regio: handleiding voor GGD'en

Handleiding voor GGD'en voor het opzetten van een project Versterking infectiepreventiebeleid bij zorginstellingen in de eigen regio. In 2012 hebben

Palliatieve zorg voor een dakloze; publicatie in NTVG artikel augustus 2015;

Palliatieve zorg voor een dakloze; publicatie in NTVG artikel augustus 2015; Havenzicht verpleegafdeling voor dak en thuislozen Rotterdam Trots op

Biocahier: Wat als antibiotica niet meer werken

Antibioticaresistentie wordt gezien als een van de grootste problemen voor de gezondheidszorg van de 21ste eeuw. Antibioticaresistentie wordt gezien als

Kamerbrief preventie in het zorgstelsel

Brief aan de Tweede Kamer over organisatie en financiering van preventie in het zorgstelsel Brief aan de Tweede Kamer over

Overzicht verwijzers per zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars Nederland heeft dit overzicht gepubliceerd van de verwijzers medisch specialistische zorg per zorgverzekeraar vanaf 1 januari 2017. Dit overzicht

‘Positieve gezondheid’ in Nederland: Wie, wat, waarom en hoe? een inventarisatie

Positieve gezondheid in Nederland – Wie, Wat, Waarom en Hoe? Een inventarisatie van de motieven, ontwikkelingsplannen, behoeftes en verwachte obstakels

‘Naar een robuuste opleidingsinfrastructuur voor de medische opleidingen voor de publieke gezondheid’

De instroom in de medische vervolgopleiding arts maatschappij en gezondheid (arts M&G) blijft achter bij de ramingen van het Capaciteitsorgaan.
HomeThema'sProfessionals