Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Verbreed zoekterm: verblijfsrecht

1. Landelijk asielbeleid: Algemeen

. . 2014-02-14 Brief Teeven over Pilot activeren bewoners Gezinslocaties.pdf 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan

5. Landelijk asielbeleid: Kinderrechten

Kinderrechten 20140129 Brief Teeven Kinderen in grensdetentie en vreemdelingenbewaring.pdf 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de

Migratiekaart t/m 2009 WODC

De toenmalige Staatssecretaris van Justitie heeft in 2008 aangegeven behoefte te hebben aan een overzicht op het terrein van de

Advies ACVZ Recht op menswaardig bestaan d.d. maart 2012

Advies over opvang en bijstand voor niet rechtmatig verblijvende vreemdelingen en rechtmatig verblijvende vreemdelingen zonder recht op voorzieningen Advies ACVZ

4. Wetenschappelijk onderzoek

4. Wetenschappelijk onderzoek http://www.ggdkennisnet.nl/thema/publieke-gezondheidszorg-asielzoekers-pga/publicaties/publicatie/9914-proefschrift-a-safe-and-healthy-future 2014 Goosen, S. 'A safe and healthy future' 2007 Stellinga Obesity in asylum seeking childr in

Over de barrières, een onderzoek naar agendavorming bij GGD´en met betrekking tot gezondheidsrisico´s bij vluchtelingenjeugd

Rapport van een bestuurskundig onderzoek naar agendavorming bij GGD´en m.b.t. gezondheidsrisico´s bij vluchtelingenjeugd’ door bestuurskunde studente Tineke Ploeger die stage

Handreiking en gesprekstool voor begeleiding gezinshereniging beschikbaar

GGD Gelderland Zuid ontwikkelde in het kader van het ZonMW-project ‘voorbereid op gezinshereniging’, een handreiking en een gesprekstool voor het

Handreiking en gesprekstool voor begeleiding gezinshereniging beschikbaar

GGD Gelderland Zuid ontwikkelde in het kader van het ZonMW-project ‘voorbereid op gezinshereniging’, een handreiking en een gesprekstool voor het

Handreiking Zwemveiligheid Nieuwkomers voor gemeenten 2020

De digitale handreiking Zwemveiligheid Nieuwkomers, wat kan jouw gemeente doen? voor gemeenteambtenaren is vanaf nu beschikbaar. Deze handreiking bevat informatie,
HomeThema'sProfessionals