Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Klachtenloket Kinderopvang: terug- en vooruitblik

Het Klachtenloket Kinderopvang bestaat nu ruim een jaar, sinds haar oprichting op 1 januari 2016. Een mooi moment om terug
Gevonden in thema's: Toezicht Kwaliteit Kinderopvang
Geplaatst door: Petra ter Bekke

Voorlichtingsbijeenkomst GBA, WABB, BSN-Z van 24 juni 2008

GGD Nederland heeft op 24 juni 2008 een voorlichtingsbijeenkomst over de invoering van de Basisregistratie personen (GBA basisregistratie), de terugmeld

FAQ: Algemene communicatie

Doel: Beantwoorden inhoudelijke vragen over gebruik DD JGZ, waardoor de medewerkers ouders en kinderen goed kunnen informeren FAQAlgemenecommunicatie[1].pdf Titel FAQ

FAQ: Juridische communicatie met kind en ouder

Doel: Beantwoorden juridisch inhoudelijke vragen over gebruik DD JGZ FAQJuridischecommunicatiemetouderenkind[1].pdf Titel FAQ – Juridische communicatie met kind en ouder Doelgroep

Beleidscyclus verdeling Programmabudget

In deze beleidsnotitie zijn de conclusies en aanbevelingen beschreven van het onderzoek naar de verdeling van het programmabudget behorende bij

Boxmeer, Nota Lokaal Gezondheidsbeleid, 2005-2009

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Boxmeer. Boxmeer Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2005-2009.pdf CONCEPT Lokaal gezondheidsbeleid 2005-2009 Volksgezondheid t.b.v. commissie IZ d.d. 15 februari

Noordwijk, ''Gezond en Wel,'' 2008-2011

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Noordwijk. Noordwijk 2008 - 2011.pdf Noordwijk: Nota Gemeentelijk Gezondheidsbeleid 2008 – 2011 “Gezond en Wel” 1 Voorwoord

VOG eis ook voor kantoorpersoneel

Sinds1 oktober 2012 geldt de VOG eis voor alle personen die werkzaam zijn bij een onderneming waarmee de houder een

Data van kinderopvanglocaties uit LRKP openbaar

De data van kinderopvanglocaties uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) zijn openbaar. Het betreft gegevensvan alle in- en

Beleidsregels werkwijze toezichthouder wijzigen per 1 januari 2013

De Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang en peuterspeelzalen 2012 wijzigen. De huidige regels worden vervangen door de Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang
HomeThema'sProfessionals