Uitgebreid zoeken

Document

Handreiking privacybescherming epidemiologie: de implicaties van de wet- en regelgeving bij epidemiologisch onderzoek met privacygevoelige gegevens door de GGD - versie april 2007

Samenvatting: De handreiking beschrijft zaken waarmee epidemiologen bij onderzoek met gezondheidsgegevens rekening moeten houden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Gevonden in thema's: Kwaliteitsmanagement
Geplaatst op: 11 juli 2011
Geplaatst door: Saskia Boeker
Document

Toolkit juridische vragen over DDJGZ

Toolkit met diverse juridische vragen en de uitwerking t.b.v. de implementatie ddjgz Zoeknummer: 54067 Toolkitjuridischevragen20juli.pdf Toolkit juridische vragen Versie 1.1
Gevonden in thema's: Informatisering JGZ
Geplaatst op: 12 juli 2011
Geplaatst door: Saskia Boeker
Document

Protocol ketenzorg multi-probleem gezinnen

Op 16 januari 2006 is het Coördinatiepunt Ketenzorg Multi-probleemgezinnen in de stad Groningen van start. Het coördinatiepunt is ondergebracht bij
Gevonden in thema's: Decentralisatie Jeugdzorg
Geplaatst op: 12 juli 2011
Geplaatst door: Anja Koornstra
Document

Het kwetsbare kind centraal: samen voor het resultaat.

Een notitie van Hulpverlening Gelderland Midden waarin een herorientatie op de uitvoering van het uniforme basistakenpakket beschreven wordt en een
Gevonden in thema's: Uitvoering JGZ
Geplaatst op: 12 juli 2011
Geplaatst door: Trudi Peters-Volleberg
Document

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg

De notitie is op initiatief van de Programmaraad Jeugd van GGD Nederland tot stand gekomen naar aanleiding van onder andere
Gevonden in thema's: Uitvoering JGZ
Geplaatst op: 12 juli 2011
Geplaatst door: Trudi Peters-Volleberg
Document

Projectplan ASH

Het ministerie van VWS heeft zich voorgenomen de kwaliteit, financiering en organisatie van de seksualiteits hulpverlening in Nederland te verbeteren.
Gevonden in thema's: Soa
Geplaatst op: 13 juli 2011
Geplaatst door: Jelle Doosje
Nieuwsbericht

Rapport Stoornis en delict van de Raad voor de Gezondheidszorg

GGD Nederland kan zich goed vinden in het RVZ rapport Stoornis en delict. In dit rapport wordt gepleit voor meer
Gevonden in thema's: OGGZ
Geplaatst op: 13 augustus 2012
Geplaatst door: Miranda van Zoest
Document

Extra geld voor informatie en advies over seksualiteit voor jongeren

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten 3,5 miljoen euro per jaar beschikbaar
Gevonden in thema's: Soa
Geplaatst op: 13 juli 2011
Geplaatst door: Jelle Doosje
Document

GGD Nederland blij met impuls voor verbetering seksuele gezondheid van jongeren

Staatssecretaris Ross (VWS) trekt de komende jaren 5 miljoen euro uit om de seksuele gezondheid van jongeren te bevorderen. De
Gevonden in thema's: Infectieziektebestrijding
Geplaatst op: 14 juli 2011
Geplaatst door: Jelle Doosje
Activiteit

3e Jaarcongres LVG & Criminaliteit (Dis) balans Rechtsbescherming en Jeugdbescherming

Datum, tijd: dinsdag 11 september 2012, 09.00-16.30 uur Locatie: Congrescentrum Regardz Nieuwe Buitensociteit te Zwolle, Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle,
Startdatum: 11 september 2012
Gevonden in thema's: Uitvoering JGZ
Geplaatst op: 4 juli 2012
Geplaatst door: Karin Zambeek