Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

01 januari t/m: 31-12-2020

E-learning TerrorismeGevolg Bestrijding Witte kolom (kosteloos te volgen)

Landelijk zijn er afspraken gemaakt rondom het scenario terrorismegevolgbestrijding (TGB) en op basis daarvan zijn er verschillende activiteiten en scholingen
01 januari t/m: 31-12-2020

E-learning GGD rampenopvangplan (GROP)

Om goed voorbereid te zijn op een ramp of crisis, moet elke GGD een actueel en geoefend GGD rampenopvangplan (GROP)
01 september t/m: 17-12-2020

OvD-G groep 2 2010

​​​​​​​​​​​​​​Als officier van dienst geneeskundig (OvD-G) geeft u leiding aan de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises. Wat betekent dit

Handreiking kleinschalige chemische decontaminatie

Op 11 juni overhandigde Jan Woldman van GGD en GHOR Nederland het eerste exemplaar van de nieuwe ‘Handreiking kleinschalige chemische

Eindrapport ontwikkelfase GGB model_november 2014

Op 28 november heeft het veiligheidsberaad het eindrapport ontwikkelfase GGB-model (Grootschalige Geneeskundige Bijstand) vastgesteld. Op 28 november heeft het veiligheidsberaad

HON infografic uitkomsten werkveld onderzoek

Uitslag onderzoek uitvoering operationele invulling rol Hoofd ondersteuning geneeskundige zorg (HON GZ) in de GHOR regio's. In het najaar van

Onderzoek zelfredzaamheid burgers bij incident gevaarlijke stoffen

Wat doen burgers bij grootschalige incidenten met chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen (CBRN-incidenten). En is hun gedrag fundamenteel anders

Mindmaps drinkwaterincidenten en infectieziekten

De twee mindmaps beschrijven de bestuurlijke aspecten bij drinkwaterincidenten en bij infectieziekten. Op de website van het IFV staan de

Samenvatting projectplan Continuïteit van de Samenleving

Vitale processen, producten of diensten, die nodig zijn in een samenleving (zoals elektriciteit, ICT- voorzieningen en drinkwater) kunnen bij uitval

6 projectopdrachten Strategische agenda

Tijdens het Veiligheidsberaad van 16 mei 2014 is ingestemd met de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s. 6 projectopdrachten zijn geformuleerd. Tijdens
HomeThema'sProfessionals