Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

‘Naar een robuuste opleidingsinfrastructuur voor de medische opleidingen voor de publieke gezondheid’

De instroom in de medische vervolgopleiding arts maatschappij en gezondheid (arts M&G) blijft achter bij de ramingen van het Capaciteitsorgaan.

Save the date symposium Gezondheid Statushouders algemeen

Save the date Symposium Gezondheid Statushouders bouwstenen uitvoerende professionals Save the date symposium Gezondheid Statushouders algemeen Symposium Gezondheid Statushouders uitvoerende

Save the date Symposium Gezondheid Statushouders bestuurders 14 juni 2018

Save the date Symposium Gezondheid Statushouders bestuurders Save the date Symposium Gezondheid Statushouders bestuurders Symposium Gezondheid Statushouders bestuurders.docx.pdf Symposium Gezondheid

Kernwaarden voor een Gezonde Leefomgeving

Kernwaardendocument voor een Gezonde Leefomgeving, met praatplaten. Kernwaarden voor een Gezonde Leefomgeving De Omgevingswet treedt in 2021 in werking en

5. Folder 'Ik ben zwanger. Wat kan ik doen om geen infecties te krijgen?'

Hierboven vindt u de folder  Ik ben zwanger. Wat kan ik doen geen infecties te krijgen?  voor zwangere statushouders. De geillustreerde

8. Overzicht producten infectieziekten binnen KDP (en daarbuiten)

Een handig overzicht met producten binnen en buiten KDP die betrekking hebben op infectieziekten. Een handig overzicht met producten binnen

Overzicht producten infectieziekten

Binnen het Kennisdelingsprogramma (KDP) Gezondheid Statushouders is een overzicht gemaakt van de beschikbare producten m.b.t. infectieziekten. Zie bijlage. Binnen het

Folder 'Ik ben zwanger. Wat kan ik doen om geen infecties te krijgen?' in diverse talen

Binnen het Kennisdelingspropgramma Gezondheid Statushouders is, in nauwe samenwerking met statushouder, de folder Ik ben zwanger. Wat kan ik doen

Jaarverslag tuberculose onderzoek in justitiele inrichtingen 2016

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de screening op tuberculose in Justitiële Inrichtingen (JI’ en). De acht verantwoordelijke backoffice

Factsheet inventarisatie preventieve zorg aan statushouders door GGD’en

GGD GHOR Nederland heeft een inventarisatie uitgevoerd onder de  GGD’en naar hun activiteiten voor statushouders in 2016/2017 en 2018. Dit
HomeThema'sProfessionals