Uitgebreid zoeken

Document

Reactie IGZ en flexibilisering JGZ

Onlangs zijn misverstanden ontstaan rond de positie die de IGZ inneemt rond flexibilisering jeugdgezondheidszorg en de modellen die het NCJ
Gevonden in thema's: Uitvoering JGZ
Geplaatst op: 28 november 2011
Geplaatst door: Sabine Neppelenbroek
Activiteit

Inspecteur vergunningverlening tatoeage en piercing

Het nemen van een tatoeage of piercing is voor veel Nederlanders heel gewoon. Bij de veiligheid daarvan staan we niet
Startdatum: 9 december 2019
Gevonden in thema's: Infectieziektebestrijding
Geplaatst op: 13 november 2018
Geplaatst door: Miriam van der Pol
Document

factsheet aanhaken bij ouderengezondheidszorg

Volgens de beleidscyclus zijn de meeste gemeenten momenteel bezig met het schrijven van hun nota lokaal gezondheidsbeleid. Het grote verschil
Gevonden in thema's: Ouderengezondheidszorg
Geplaatst op: 8 juni 2012
Geplaatst door: Miranda van Zoest
Document

Handreiking beroepsgeheim en Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de GGZ

Beide documenten zijn bedoeld als praktisch hulpmiddel waarmee GGZ Nederland GGZ-professionals en -instellingen wil ondersteunen. GGZ Nederland GGZ Nederland web-01-boekje-beroepsgeheim_losse-pag.pdf
Gevonden in thema's: OGGZ, Veilig thuis
Geplaatst op: 30 augustus 2012
Geplaatst door: Martine Boer
Document

Kwartaalbericht Indicatoren Publieke Gezondheid - nr. 19 - oktober 2012

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in oktober 2012 een Kwartaalbericht indicatoren publieke gezondheidzorg (nr. 19) geschreven om de GGDen
Gevonden in thema's: Epidemiologie, Kwaliteitsmanagement
Geplaatst op: 11 oktober 2012
Geplaatst door: Stephanie Hulsbosch
Document

Weten wat er speelt

Weten wat er speelt De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid Zowel de burgemeester als wethouders hebben een
Document

Positie GGD toezicht kinderopvang

Positie GGD Toezicht Kinderopvang Position paper GGD GHOR Nederland- oktober 2014.pdf Positie GGD Toezicht Kinderopvang oktober 2014 Huidige toezicht op
Gevonden in thema's: Toezicht Kwaliteit Kinderopvang
Geplaatst op: 29 oktober 2014
Geplaatst door: (onbekend)
Document

Veldinstrument observatie pedagogische praktijk kindercentra en peuterspeelzalen

Vanaf januari 2015 is het veldinstrument observatie pedagogische praktijk openbaar. U vindt het document in de bijlage. Het veldinstrument is
Gevonden in thema's: Toezicht Kwaliteit Kinderopvang
Geplaatst op: 5 januari 2015
Geplaatst door: Femke Kolsteren
Document

Infectiepreventie op orde in je GGD regio: handleiding voor GGD'en

Handleiding voor GGD'en voor het opzetten van een project Versterking infectiepreventiebeleid bij zorginstellingen in de eigen regio. In 2012 hebben
Gevonden in thema's: Infectieziektebestrijding
Geplaatst op: 23 juni 2015
Geplaatst door: Jose van Helden
Document

Biocahier: Wat als antibiotica niet meer werken

Antibioticaresistentie wordt gezien als een van de grootste problemen voor de gezondheidszorg van de 21ste eeuw. Antibioticaresistentie wordt gezien als
Gevonden in thema's: Antibioticaresistentie
Geplaatst op: 8 februari 2016
Geplaatst door: Marie-José Linders