Uitgebreid zoeken

Document

Onderzoeksvoorstel JGZ Academische Werkplaats Limburg

Vraag naar wensen en ideeën van JGZ-medewerkers (van 4-19-jarigen) mbt een JGZ interactief online platform voor adolescenten met psychosociale problemen.
Gevonden in thema's: Informatisering JGZ
Geplaatst op: 12 juli 2011
Geplaatst door: Saskia Boeker
Document

Toolkit juridische vragen over DDJGZ

Toolkit met diverse juridische vragen en de uitwerking t.b.v. de implementatie ddjgz Zoeknummer: 54067 Toolkitjuridischevragen20juli.pdf Toolkit juridische vragen Versie 1.1
Gevonden in thema's: Informatisering JGZ
Geplaatst op: 12 juli 2011
Geplaatst door: Saskia Boeker
Document

Communicatietoolkit DD JGZ

Communicatietoolkit DD JGZ met een handreiking voor gebruik, een foldertekst voor ouders, informatie voor ketenpartners, informatie voor medewerkers en algemene
Gevonden in thema's: Informatisering JGZ
Geplaatst op: 12 juli 2011
Geplaatst door: Saskia Boeker
Document

Overdracht dossiers DD JGZ: advies

Advies voor alle JGZ-organisaties ten behoeve van de overdracht van de digitale dossiers JGZ. Zoeknummer: 53709 Implementatieteam DD JGZ Advies
Gevonden in thema's: Informatisering JGZ
Geplaatst op: 12 juli 2011
Geplaatst door: Saskia Boeker
Document

Overdracht jgz dossiers: advies

Advies van het implementatieteam DD JGZ bij de overdracht van dossiers. Zoeknummer: 53648 Advies overdracht dossiers (1).pdf ADVIES Overdracht Overdracht
Gevonden in thema's: Informatisering JGZ
Geplaatst op: 12 juli 2011
Geplaatst door: Saskia Boeker
Document

Digitaliseringsplicht per 1 juli 2010 voor de JGZ

2010: digitaliseringsplicht jeugdgezondheidszorg (JGZ) De digitale dossiers vervangen op geleidelijke basis de papieren dossiers. Alle instellingen in de jeugdgezondheidszorg zijn
Gevonden in thema's: Informatisering JGZ
Geplaatst op: 12 juli 2011
Geplaatst door: Saskia Boeker
Document

Nieuwsbrief Implementatietraject digitale dossiers JGZ

Nieuwsbrief naar aanleiding van de conferentie "Zorgen dat het werkt" van 19 maart 2009 in Amersfoort. Zoeknummer: 51555 Implementatietraject DD
Gevonden in thema's: Informatisering JGZ
Geplaatst op: 12 juli 2011
Geplaatst door: Saskia Boeker
Document

Implementatietraject DD JGZ

Projectplan van ActiZ en GGD Nederland voor het Implementatietraject Ditiale Dossiers in de JGZ. Zoeknummer: 51289 Implementatieplan DDJGZ def 02-2009.pdf
Gevonden in thema's: Informatisering JGZ
Geplaatst op: 12 juli 2011
Geplaatst door: Saskia Boeker
Document

Voortgang EKD JGZ (juli 2008)

Brief van minister Rouvoet aan de Tweede Kamer over de voortgang van het tot stand komen van het elektronisch kinddossier
Gevonden in thema's: Informatisering JGZ
Geplaatst op: 12 juli 2011
Geplaatst door: Saskia Boeker
Document

BDS 2.0

Basisdataset JGZ versie 2.0 Zoeknummer: 47642 BDS 2.0 inhoud.pdf Basis Dataset Jeugdgezondheidszorg versie 2.0, 3 mei 2007 Rubrieken BDS Uniek
Gevonden in thema's: Informatisering JGZ
Geplaatst op: 12 juli 2011
Geplaatst door: Saskia Boeker