Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Onderzoeksopzet - Cliënttevredenheid Syrische ouders omtrent JGZ

Dit bestand is een onderdeel van het dossier: Cliënttevredenheid Syrische ouders omtrent JGZ In dit dossier worden alle documenten geplaatst behoren tot

Stroomschema signalering psychische gezondheid statushouders

Dit stroomschema signalering psychische gezondheid statushouders geeft in één oogopslag een beeld van wie betrokken is bij statushouders in de

Handreiking preventie psychische problemen en behoud veerkracht statushouders

Deze handreiking bevat informatie en adviezen gericht op de preventie van psychische problemen en op het behoud van veerkracht bij

Interview Kirsten Slinger

De carrière van Kirsten Slinger stond meer dan 20 jaar in het teken van de zorg voor asielzoekers. Zo werkte

Praatplaten voor de JGZ over spelen en voeding

Praatplaten voor de JGZ Pharos heeft een tweetal praatplaten ontwikkeld voor JGZ consulten met jonge kinderen. Een praatplaat kunt u

Infosheet werken met Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders

Wie weet beter wat nodig is om statushouders lokaal goede zorg te bieden, dan statushouders zelf? Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders zijn

Handreiking Wijkgericht werken aan de psychische gezondheid van mensen met een vluchtelingenachtergrond

De Handreiking Wijkgericht werken aan de psychische gezondheid van mensen met een vluchtelingenachtergrond, Tips voor wijkteams, huisarts en praktijkondersteuner-ggz is

Handreiking Zwemveiligheid Nieuwkomers voor gemeenten 2020

De digitale handreiking Zwemveiligheid Nieuwkomers, wat kan jouw gemeente doen? voor gemeenteambtenaren is vanaf nu beschikbaar. Deze handreiking bevat informatie,

Juridisch advies verkrijgen klasnaam vo

Juridische onderbouwing met daarin de conclusie dat de JGZ-instellingen gerechtigd zijn tot het verkrijgen van de klasnaam en met daarin

Folder Mondzorg (Nederlands, Arabisch, Engels, Tigrinya en Farsi)

Hierboven vindt u de folder Mondzorg. Deze kan gebruikt worden in de voorlichting over mondzorg aan asielzoekers en statushouders. De geïllustreerde
HomeThema'sProfessionals