Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Aard en omvang huiselijk geweld in Amsterdam

Dit onderzoek van de GGD Amsterdam is een eerste stap in het realiseren van een monitor Huiselijk Geweld. In dit

Wet Publieke Gezondheid (wpg)

Vanaf 1 december 2008 is de Wet publieke gezondheid (wet PG) van kracht. Infectieziektebestrijding De wet PG dient om nieuwe

5. Landelijk asielbeleid: Kinderrechten

Kinderrechten 20140129 Brief Teeven Kinderen in grensdetentie en vreemdelingenbewaring.pdf 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de

4. Landelijk asielbeleid: alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv)

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) beleid 20140623 Bijlage bij brief V&J nationaal-verwijsmechanisme-slachtoffers-mensenhandel.pdf Signaleren slachtofferschap (klik) Bejegening strafproces Veilige opvangplek (klik) (klik) Kinderen

Vooraankondiging Landelijk Platform Woonoverlast 8 dec 2011

Vooraankondiging Landelijk Platform Woonoverlast 8 dec 2011 Riet van Loon Vooraankondiging Landelijk Platform Woonoverlast 8 december 2011.pdf 2e Landelijk Platform

De ziekte van Lyme: een onderschat probleem

Lymepatiënten krijgen pas na een ellenlange zoektocht naar bewijzen, erkenning voor hun ziekte. De gevolgen zijn ernstig en kunnen een

Actualiteiten medische advisering in het sociaal domein

Werk jij als arts, verzekeringsgeneeskundige of (sociaal) medisch adviseur en wil je je juridische kennis over (sociaal) medische advisering verdiepen?
Geplaatst door: Miriam van der Pol

Nederlandse rapportage 2012 over de implementatie Kinderrechten Verdrag

Vierde periodieke rapportage van Nederland inzake de implementatie van het internationaal verdrag inzake de rechten van het kind 2012 Nederlandse

Advies ACVZ Recht op menswaardig bestaan d.d. maart 2012

Advies over opvang en bijstand voor niet rechtmatig verblijvende vreemdelingen en rechtmatig verblijvende vreemdelingen zonder recht op voorzieningen Advies ACVZ

Advies strafbaarstelling illegaal verblijf

Op 7 januari 2013 heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie namens het kabinet het wetsvoorstel tot strafbaarstelling van illegaal
HomeThema'sProfessionals