Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Informatiebijeenkomst instroomplaatsen opleiding arts M&G voor 2013

GGD Nederland organiseert op 17 april a.s. samen met de KAMG en ActiZ een informatiebijeenkomst over de toewijzing van instroomplaatsen

Jaarverslag GGD Flevoland

url : http://www.ggdflevoland.nl/client/1/?websiteid=1&contentid=123&pagetitle=Publicaties Jaarverslag 2010 flevoland.pdf Flevoland J aarbericht 2010 Kennismaken en samenwerken Terugkijkend op 2010 kun je concluderen dat

Jaarverslag GGD Fryslan

Beleidsrekening GGD Fryslan er is geen jaarverslag maar beleidsrekening fryslan.pdf BELEIDSREKENING 2010 Hulpverleningsdienst Fryslân Beleidsrekening 2010 1 Beleidsrekening 2010 Hulpverleningsdienst

Arbeidsmarktbeleid GGD

Onderzoeksbureau Kiwa Prismant heeft in opdracht van GGD Nederland onderzocht wat de situatie op de arbeidsmarkt is voor de GGD’en.

Knelpunten rond de opleidingsplaatsen voor jeugdartsen, infectieziekte-artsen, medisch mileukundigen en tuberculose artsen.

Het Nivel heeft in opdracht van VWS een onderzoek gedaan naar de knelpunten rond de opleidingsplaatsen voor jeugdartsen, infectieziekte-artsen, medisch

Rapport Andersson Elffers Felix: Borging van de publieke gezondheid en de positie van de GGD

Eindrapport met de resultaten van het onderzoek van Andersson Elffers Felix naar de borging van de publieke gezondheid en de

‘Naar een robuuste opleidingsinfrastructuur voor de medische opleidingen voor de publieke gezondheid’

De instroom in de medische vervolgopleiding arts maatschappij en gezondheid (arts M&G) blijft achter bij de ramingen van het Capaciteitsorgaan.
HomeThema'sProfessionals