Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Verbreed zoekterm: procedures

Wet bevolkingsonderzoek: tuberculosescreening

Op 5 april heeft de Gezondheidsraad in het kader van de wet op het bevolkingsonderzoek. (WBO) een advies uitgebracht aan

SZW informeert houders over verplichte aansluiting bij de geschillencommissie

Op maandag 9 november 2015 zijn alle houders van kindercentra, peuterspeelzalen en gastouderbureaus via de e-mail geïnformeerd over onder andere

Spelregeldocument toewijzingsvoorstel 2014

Spelregeldocument voor de toewijzing van opleidingsplaatsen voor de opleiding arts Maatschappij en Gezondheid 2014 Dit document vormt de basis voor

Tolkendiensten voor asielzoekers

Livewords (voorheen Concorde) voert gratis tolkendiensten uit voor asielzoekers/statushouders die in de COA-opvanglocaties verblijven. In de handleiding en het stroomschema staan de afspraken... Livewords

Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg, 2014 GGD GHOR Nederland, GGZ Nederland, KNMG Bijlage IV Schematische weergave gegevensuitwisseling bij bemoeizorg.pdf Bijlage

Spelregeldocument 2016

Spelregeldocument voor de toewijzing van opleidingsplaatsen voor de opleiding arts Maatschappij en Gezondheid 2016 Dit document vormt de basis voor

Spelregels 2017

Dit is het spelregeldocument voor de toewijzing 2017. Het document bevat de spelregels voor het zorgvuldig en transparant tot stand

Protocol 2017

Protocol ten behoeve van de toewijzingsprocedure instroomplaatsen arts maatschapij en gezondheid 2017. Protocol ten behoeve van de toewijzingsprocedure instroomplaatsen arts maatschapij en

Jaarplan 2016 Landelijk Centrum Toezicht Kinderopvang GGD GHOR Nederland

Dit jaarplan bevat voor een groot deel taken die elk jaar worden uitgevoerd. In 2016 besteden we daarbij in het
HomeThema'sProfessionals