Uitgebreid zoeken

Verbreed zoekterm: kwaliteitszorg

Document

Managementsysteem GGD Noord- en Midden-Limburg

Vanuit HKZ (norm 4.4) moet het (kwaliteits)managementsysteem aan diverse eisen voldoen. Welke processen zijn er nodig voor dit systeem en
Gevonden in thema's: Kwaliteitsmanagement
Geplaatst op: 11 juli 2011
Geplaatst door: Saskia Boeker
Document

Integratie meetinstrumenten en processen GGD Amsterdam

Over het algemeen wordt het kwaliteitsbeleid van een organisatie vorm gegeven door middel van kwaliteitsinstrumenten. Het doel van de manier
Gevonden in thema's: Kwaliteitsmanagement
Geplaatst op: 11 juli 2011
Geplaatst door: Saskia Boeker
Document

Managementbeoordeling GGD Gooi & Vechtstreek

De Managementbeoordeling geeft de stand van zaken weer ten aanzien van het kwaliteitsmanagementsysteem van de GGD Gooi & Vechtstreek over
Gevonden in thema's: Kwaliteitsmanagement
Geplaatst op: 11 juli 2011
Geplaatst door: Saskia Boeker
Document

Kwaliteitshandboek cluster Maatschappelijke Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) van de GGD Amsterdam

Dit kwaliteitshandboek beschrijft het beleid welke het cluster Maatschappelijke Geestelijke Gezondheidszorg van de GGD Amsterdam voert teneinde hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg
Gevonden in thema's: Kwaliteitsmanagement
Geplaatst op: 11 juli 2011
Geplaatst door: Saskia Boeker
Document

Kwaliteitsmanagementsysteem GGD Hollands Noorden

Het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) is een dynamisch systeem voor het inzichtelijk maken op welke wijze zowel bij de primaire als de
Gevonden in thema's: Kwaliteitsmanagement
Geplaatst op: 11 juli 2011
Geplaatst door: Saskia Boeker
Document

Reizigersadvisering GGD Amsterdam

De benchmark GGD bevat gegevens over reizigersadvisering en kijkt vooral naar doelmatigheid. Met die gegevens is inzichtelijk te maken hoeveel
Gevonden in thema's: Kwaliteitsmanagement
Geplaatst op: 11 juli 2011
Geplaatst door: Saskia Boeker
Document

Registratie van niet tevreden klanten IZB GGD Gelre-Ijssel

Die niet tevreden zijn handmatig te registreren en indien nodig terug te bellen. Ontevredenheid leidt men af door de opmerkingen
Gevonden in thema's: Kwaliteitsmanagement
Geplaatst op: 11 juli 2011
Geplaatst door: Saskia Boeker
Document

HKZ Vergoeding GGD Zuid Limburg

Het doel van de HKZ vergoeding is het bekostigen van de activiteiten van HKZ. De doelgroep van deze HKZ-vergoeding zijn
Gevonden in thema's: Kwaliteitsmanagement
Geplaatst op: 11 juli 2011
Geplaatst door: Saskia Boeker
Document

Landelijke rapportage kwaliteitsthermometer oktober 2006

Wat doen GGD’en aan het meten van klantwaardering? Is het aantal GGD’en met een gecertificeerd taakveld toegenomen sinds de start
Gevonden in thema's: Kwaliteitsmanagement
Geplaatst op: 11 juli 2011
Geplaatst door: Saskia Boeker
Document

Landelijke rapportage kwaliteitsthermometer

De kwaliteitsthermometer is een instrument om de voortgang van de invoering van een kwaliteitsmanagementsysteem bij GGD'en te meten. De thermometer,
Gevonden in thema's: Kwaliteitsmanagement
Geplaatst op: 11 juli 2011
Geplaatst door: Saskia Boeker