Uitgebreid zoeken

Verbreed zoekterm: zorgarbeid
Verfijn zoekterm: ontspoorde mantelzorg, ontspoorde zorg

Document

Jaarverslag GGD Fryslan

Beleidsrekening GGD Fryslan er is geen jaarverslag maar beleidsrekening fryslan.pdf BELEIDSREKENING 2010 Hulpverleningsdienst Fryslân Beleidsrekening 2010 1 Beleidsrekening 2010 Hulpverleningsdienst
Gevonden in thema's: Bedrijfsvoering
Geplaatst op: 13 september 2011
Geplaatst door: Lidy van Overhagen
Document

van zorg naar participatie

goede brochure van VNG rondom overheveling AWBZ naar Wmo en intenties daarachter, ook duidelijkheid over groepen en aantallen VNG VNG
Document

Samenwerken aan zorg en ondersteuning

De leidraad Samen werken aan zorg en ondersteuning biedt een hulpmiddel voor samenwerking tussen zorgverzekeraars (verantwoordelijk voor AWBZ en Zvw)
Gevonden in thema's: Preventie-zorg-welzijn
Geplaatst op: 27 september 2011
Geplaatst door: Chantal Walg
Document

convenant politie-GGZ

Het convenant over de samenwerking rondom zogenoemde “verwarde personen” is een herijking van het convenant dat in 2003 tussen politie
Document

VWS beleidsbrief, Zorg en ondersteuning in de buurt

Belemmeringen voor meer zorg in de buurt worden aangepakt Minister Edith Schippers en staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten gaan belemmeringen
Geplaatst op: 17 oktober 2011
Geplaatst door: Anja Koornstra
Document

SHG functies beschreven

In deze documenten zijn de functies van SHG's (Steunpunten Huiselijk Geweld) beschreven. De SHG’s zijn vanaf 2004 opgericht en bevinden
Gevonden in thema's: Kwaliteitsmanagement, OGGZ, Veilig thuis
Geplaatst op: 17 oktober 2011
Geplaatst door: Miranda van den Broek
Document

Betere gezondheid, meer participatie, lagere zorguitgaven?!

In het eerste deel van dit rapport staat de vraag centraal in hoeverre gemeenten met preventie en maatschappelijke ondersteuning het
Gevonden in thema's: Preventie-zorg-welzijn
Geplaatst op: 16 januari 2012
Geplaatst door: Chantal Walg
Document

De standplaats het veiligheidshuis

Artikel van een verslaggever die voor langere tijd in het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant in Tilburg heeft meegekeken. Hij beschrijft
Gevonden in thema's: OGGZ, Veilig thuis
Geplaatst op: 23 maart 2012
Geplaatst door: Miranda van Zoest
Document

Sociale participatie bij ouderen in de regio Gelre-IJssel

Ouderen die deelnemen aan sociale activiteiten zijn over het algemeen gezonder en hebben een hogere mate van welbevinden dan zij
Geplaatst op: 27 maart 2012
Geplaatst door: Margreet Dragt
Document

digitale Nieuwsbrief Programma Depressiepreventie Noord-Veluwe

In de nieuwsbrief worden de activiteiten in het kader van het Programma Depressiepreventie Noord-Veluwe beschreven. Irene Linders-Wouters, functionaris Gezondheidsbevordering GGD
Geplaatst op: 29 maart 2012
Geplaatst door: Irene Linders-Woutersi