Uitgebreid zoeken

Document

Handleiding ‘Aandachtspunten Preventieve Mondzorg'

Deze handleiding is opgesteld aan de hand van regionale richtlijnen/protocollen ‘Tandheelkundige Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding’ (TGVO) die door GGD’en en Thuiszorgorganisaties
Gevonden in thema's: Uitvoering JGZ
Geplaatst op: 18 juli 2011
Geplaatst door: Sabine Neppelenbroek
Document

Mondzorg

De landelijk vastgestelde handleiding.  Grenzeloos Gebit is ontwikkeld door MOA Noord  Nederland en geeft handvatten om de mondgezondheid van asielzoekerskinderen
Geplaatst op: 19 juli 2011
Geplaatst door: (onbekend)
Document

Mondzorg

Asielzoekerskinderen tot 18 jaar kunnen gebruik maken van preventieve controles bij de tandarts. De ouders en kinderen zijn zelf verantwoordelijk
Geplaatst op: 19 juli 2011
Geplaatst door: (onbekend)
Document

Factsheet Gezondheidszorg voor asielzoekers in Nederland

Welke partijen zijn betrokken bij de zorg aan asielzoekers en welke taken en verantwoordelijkheden hebben zij? Om antwoord te bieden
Geplaatst op: 20 juli 2011
Geplaatst door: (onbekend)
Document

1. Landelijk asielbeleid: Algemeen

. . 2014-02-14 Brief Teeven over Pilot activeren bewoners Gezinslocaties.pdf 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan
Geplaatst op: 20 juli 2011
Geplaatst door: (onbekend)
Document

2. Landelijk asielbeleid: Gezondheidszorg asielzoekers

beleid 2014-02-03 Brief Teeven en Schippers over IGZ rapport geboortezorg asielzoekers.pdf 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag
Geplaatst op: 20 juli 2011
Geplaatst door: (onbekend)
Nieuwsbericht

Capaciteitsplan 2013 aangeboden

Op 21 oktober 2013 is aan de minister van VWS het Capaciteitsplan 2013 aangeboden. Het plan kent een zevental deelrapporten
Gevonden in thema's: Opleidingen
Geplaatst op: 28 oktober 2013
Geplaatst door: Sylvia Commandeur
Document

Samenwerken aan zorg en ondersteuning

De leidraad Samen werken aan zorg en ondersteuning biedt een hulpmiddel voor samenwerking tussen zorgverzekeraars (verantwoordelijk voor AWBZ en Zvw)
Gevonden in thema's: Preventie-zorg-welzijn
Geplaatst op: 27 september 2011
Geplaatst door: Chantal Walg
Document

VWS beleidsbrief, Zorg en ondersteuning in de buurt

Belemmeringen voor meer zorg in de buurt worden aangepakt Minister Edith Schippers en staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten gaan belemmeringen
Geplaatst op: 17 oktober 2011
Geplaatst door: Anja Koornstra
Document

NZA verhoogt tarief uitvoering Rijksvaccinatieprogramma per 1-1-2012

Het ministerie van VWS heeft een verzoek ingediend bij NZA voor de verhoging van het tarief voor de uitvoering van
Geplaatst op: 11 december 2011
Geplaatst door: Jelle Doosje